V neděli 7.1.2007 se uskutečnil zájezd Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně do příhraničního města Tirschenreuth. Symfonici sem jsou zváni každý rok již několik let, dosudfumi07 vesměs s operetním repertoárem. Letos pořadatelé vyjádřili přání  tuto operetní (a do jisté míry oposlouchanou) tradici změnit, a proto sestavil šéfdirigent ZSO Michael Roháč po konzultaci s pořadatelem zcela odlišnou dramaturgii, postavenou na trvale výborných výkonech koncertního mistra mariánskolázeňských symfoniků, pana Fumihito Terady. Vznikl tak virtuózní houslový večer, který by stál za to ještě někdy v budoucnu zopakovat. Po Mozartově předehře Figarova svatba přednesl F.Terada (viz foto) bravurně houslový koncert č.4 téhož autora. Vrchol večera se ovšem uskutečnil po přestávce. Introdukci a Rondo Capriccio skladatele C.Saint-Saënse, stejně jako následně Jaro A.Vivaldiho, které sám od prvních houslí dirigoval, představil F.Terada posluchačům v plném lesku a s gradujícím výkonem. Bylo by možno v tuto chvíli již u sólisty očekávat únavu, ale opak byl pravdou: absolutním vrcholem byla skladba Zigeunerweisen P.Sarasateho, do níž vložil kromě brilantní techniky také obrovský výraz a cit pro čardášový charakter skladby. Japoncům se někdy vyčítá, že ohromují technikou, ale slabší stránkou je výraz, Fumihito Terada tuto teorii absolutně vyvrací, jeho výrazový projev se s každým dalším koncertem prohlubuje a právem strhává posluchače k bouřlivým ovacím. „Jeho“ orchestr pod taktovkou M.Roháče jej doprovázel citlivě, pozorně a s nasazením. Po čtvrté větě ze Symfonie č.104 J.Haydna si publikum vynutilo přídavek. Tím byla oblíbená Pizzicato polka, kterou vedl opět F.Terada a následné ovace publika vestoje nebraly konce.
Lepší začátek nového roku si orchestr nemohl přát a v koncertním mistrovi zraje mariánskolázeňským bravurní sólista. Máme pro vás fotografie z generální zkoušky.      
      (ksch)

      Rok 2006 se nezadržitelně nachýlil ke konci, a proto se poslední prosincový pátek konal ve Společenském domě Casino koncert Západočeského symfonického orchestru s názvem Loučení se starým rokem. 
   orchestr_06   Mariánskolázeňští symfonikové pod taktovkou svého šéfa Michaela Roháče zařadili na program repertoár, jak se na lázeňský orchestr sluší. Známé a oblíbené polky, valčíky a polonézy, které může pravidelný návštěvník koncertů slyšet (nejen) v létě na kolonádě, byly „orámovány“ dvěma předehrami G.Rossiniho. Díla tohoto italského skladatele se vyznačují melodičností, hudebním vtipem, lehkostí ve výraze, ale zároveň virtuozitou, která klade nemalé nároky na hráče – zejména v sólech dechových nástrojů. Na úvod koncertu zazněla Straka zlodějka, poslední skladbou uvedenou v programu byl Lazebník sevillský. Výborné provedení obou předeher se setkalo s obrovský úspěchem u posluchačů a orchestr dvakrát přidával. Nadšené publikum s voláním „bravo“ aplaudovalo po přídavcích vestoje a nechtělo symfoniky z pódia pustit.
      Bylo to více než důstojné rozloučení s rokem 2006, ačkoli koncertní sezóna orchestru samozřejmě pokračuje. Do nového roku 2007 přejme orchestru mnoho uměleckých úspěchů, spoustu nadšených posluchačů, nové abonenty, a také lepší ekonomické podmínky, aby byl Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně skutečně doceněným reprezentantem města a kraje.
               (ksch)

V pátek 15.12.se konal v sále Společenského domu Casino tradiční vánoční koncert ZSO. Navanoce_zso programu byly - kromě Rybovy České mše vánoční, kterou orchestr hraje každoročně - také Zpěvy lidu Českého od J.Maláta a pásmo koled v úpravě J.Temla. S mariánskolázeňskými symfoniky spolupracoval v první polovině koncertu Tachovský dětský sbor pod vedením p.Brabence, Rybovu mši nastudoval již tradičně smíšený sbor Fontána. Taktovky se ujal vynikající klarinetista, člen Symfonického orchestru Hl.m.Prahy FOK a v současnosti také dirigent, pan Vlastimil Mareš. Koncertní sál vyniká akustikou, o to horší jsou zde světelné podmínky pro fotografování, přesto je k nahlédnutí skromná -fotogalerie- z generální zkoušky. (text a fotografie K.Schoberová)

  Západočeský symfonický orchestr se neorientuje jen na dospělé posluchače, ale snaží se k hudbě přitáhnout také děti. A to dokonce nejen pasivně, k poslechu, ale – a to je specifické – aktivně.
star      Malí návštěvníci koncertu si totiž mohli zkusit práci dirigenta a dostali možnost řídit symfonický orchestr! Bylo tomu tak jednak na pátečním koncertě (1.12.) v Městském divadle, který se konal v tradičním večerním čase a kam mohly děti přijít v doprovodu rodičů a pak také na dopoledních koncertech (5.a 6.12), které děti navštívily se svými spolužáky a učitelkami. Šéfdirigent mariánskolázeňských symfoniků Michael Roháč se střídal za dirigentským pultem s dětmi a sálem zněl program složený vesměs z valčíků a pochodů, tedy letní kolonádní program. Však také koncert nesl název „Kolonáda v prosinci“. Aby však orchestr ukázal, že i přes svůj věk 185 let trvání tělesa není „nemoderní“, a také že dělit hudbu na „vážnou“ a „populární“ není správné (a to často děti dělají), zazněly na obou dopoledních koncertech také známé muzikálové melodie. Orchestr doprovodil semifinalistku právě probíhající soutěže Česko hledá Superstar, slečnu Petru Hlávkovou (na fotografii), v písních „It’s  a Wonderfull World“ a „Jsi můj pán“.
      Mladí posluchači přijali svoji vrstevnici velmi nadšeně a možná, že cestu za „svým“ orchestrem napříště najdou i bez dospělých. Máme pro vás i další fotografie..      
      (ksch) 

- tak se jmenoval páteční koncert ZSO, věnovaný tentokrát hlavně dětem a jejich rodičům. Posluchači měli možnost seznámit se s tím, co je našemu orchestru nejvlastnější: s kolonádní hudbou. Nejedná se o nic podřadného, naopak, kdo jiný by měl tento žánr zvládat lépe než ZSO. honza_dirigentemPáteční koncert byl velmi zajímavý vtažením malých posluchačů do dění na jevišti. Ředitel a šéfdirigent Michael Roháč pomyslnou hranici mezi publikem a hudebníky zlikvidoval zajímavým způsobem - někteří malí posluchači dostali možnost řídít symfonický orchestr! Koncert měl hezký ohlas - netradiční forma koncertu se tentokrát výborně osvědčila.Z této akce vám přinášíme fotografie, jejich autorkou je Lenka Čechová.

Další informace