LENKA ČECHOVÁ získala základy  svého hudebního  vzdělání na hudební škole v Mariánských  Lázních. Hru na flétnu studovala v  letech 1979-1985 na plzeňské  konzervatoři ve třídě M. Kroupové. Studium  uzavřela  sólovým absolventským vystoupením s Plzeňským rozhlasovým  orchestrem Do  roku 2002 byla flétnistkou ZSO. Pravidelně vystupovala  sólově i jako komorní hráčka. V letech  1987-1991 studovala muzikologii na filosofické  fakultě UK. Příležitostně  publikuje v denním tisku, v odborných  kruzích se prezentovala  rozsáhlou studií o nejstarší historii ZSO. Intenzivně se věnuje varhanní hře, kterou  soukromě studovala u J. Chaloupkové. V rámci Mezinárodní letní školy duchovní hudby si své vzdělání rozšířila  ve varhanní třídě V. Rigota (Francie) a M. Poruby (SRN). Pravidelně koncertuje. Zajímá se také o gregoriánský chorál, kterému se věnovala pod vedením  J. Hodiny, D. Y-M. Leliévra (Francie) a na Církevní konzervatoři v Opavě u fr. G. Baumhofa (SRN).   Od roku 1998 zastávala místo varhanice v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané u  Mar. Lázní, kde také založila hudební sdružení  Collegium Planense, a v premonstrátském  klášteře v Teplé. Nyní působí v Mariánských Lázních na kůru chrámu Nanebevzetí P. Marie, od roku 2010 jako regenschori a hlavní varhanice. Zde vede sbor Cantamus pro  gaudio. Vyučuje na ZUŠ F.Chopina v Mariánských Lázních a působí v komorním duu.

Další informace