Petr Čech se narodil v roce 1962 v Benešově u Prahy. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začal navštěvovat hudební školu. V letech 1977-1984 studoval na Konzervatoři J. Deyla v Praze obory akordeon, klarinet a klavír. Zde měli výrazný vliv na jeho další hudební vývoj jeho učitelé hry na klarinet, prof. Rudolf Krause a prof. Jiří Kratochvíl.
 Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu hry na  klarinet na  Hudební fakultě Akademie múzických umění. Studia dokončil v roce 1988. Již od dob studií na konzervatoři se věnoval učitelské činnosti. V roce 1987 se stal členem ZSO, kde působil 32 let. Absolvoval desítky sólových vystoupení se symfonickými a komorními  orchestry v  ČR a v  SRN, mimo jiné například v  Düsseldorfu (ZSO, dir.  Franz Lamprecht, Koncert pro klarinet a orchestr W.A. Mozarta KV 622) nebo v  Praze, ve  Španělském sále Pražského hradu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Ondřej Kukal, Koncert f moll pro klarinet a orchestr C. M.  von Webera) Věnuje se také komorní hudbě. Založil a několik let vedl Mariánskolázeňské dechové kvinteto, se kterým vystupoval v  ČR a v  SRN. V posledních létech se kromě klarinetu věnuje také saxofonu, zejména transkripcím hobojové a flétnové hudby z období baroka pro sopránový saxofon. Jako hráč na dechové nástroje i na akordeon se věnuje také nonartificiální hudbě.

Již od dob studií na konzervatoři působil Petr Čech jako učitel na základních uměleckých školách. V roce 2002 nastoupil na místo učitele na ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Zde začínal vedením folklórního souboru Rozmarýnek. Pro tento soubor aranžoval téměř celý jeho repertoár. Ve hře na klarinet získali jeho žáci řadu ocenění na národní úrovni, Tadeáš Šorejs byl vybrán ke spolupráci s Českou filharmonií v roce 2019. V roce 2007 byl Petr Čech jmenován ředitelem ZUŠ Fryderyka Chopina, v této funkci působí dodnes.

klarinet.gif

harmonika.gif

 

 

Další informace