Současní i bývalí členové a pracovníci ZSO se sešli 13. prosince 2008 ve Velké Hleďsebi. Jedná se již o téměř tradiční setkání, které pořádá Unie orchestrálních hudebníků, zejména předsedkyně - flétnistka Kamila Schoberová a klarinetista Miroslav Oblištil.
Jednalo se o akci velmi příjemnou, čas si našli mnozí z hudebníků, kteří působili v ZSO desítky let. Na setkání předala Kamila Schoberová funkci předsedkyně Unie hudebníků svému nástupci, violistovi Štěpánu Stráníkovi. Nezbývá než si přát, aby dobře započatá tradice podobných setkání zdárně pokračovala i s novým vedením Unie hudebníků.    - fotogalerie -

Vedle abonentních, symfonických a kolonádních koncertů připravuje Západočeský symfonický orchestr pro návštěvníky města také populární koncerty. Většinou se konají v divadle a provází je mluvené slovo. Divadlem zní hudba z operet, program bývá také obohacen vystoupením sólistů. Stejně tomu bylo i v pátek 7. listopadu.  Oproti jiným večerům tohoto typu byl program koncertu  rozšířen o vystoupení sólistky z Konzervatoře Jana Deyla z Prahy.Tato škola se zabývá přípravou zrakově postižených hudebníků pro převážně pedagogickou práci. Řada absolventů se úspěšně zařadila do koncertního života. Také vystoupení zpěvačky Barbory Kozákové s hudbou G.F. Händela a W.A. Mozarta bylo zajímavé a zpestřilo program pátečního koncertu. Spolupráce s Konzervatoří J.Deyla v Praze se stala již tradicí. Dalšími sólisty večera byli Štěpánka Heřmánková a Robert Šicho, ZSO řídil  hostující dirigent Petr Chromčák. Věřím, že návštěvníci pátečního koncertu si z divadla odnesli hezký zážitek.

          - fotogalerie -

 

V pátek 26.září byla zahájena 5. abonentní sezóna Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Šéfdirigent Michael Roháč zvolil pro zahajovací koncert zajímavý program. První skladbou večera bylo známé Faunovo odpoledne francouzského skladatele Claudia Debussyho. Debussy ve své známé skladbě mistrovsky použil nejen sólovou flétnu, dává velký prostor všem dechovým nástrojům a smyčce používá spolu s dechy k vytváření zajímavých barev a souzvuků. Druhou skladbou večera byla kompozice finského skladatele Jeana Sibelia s názvem Luonnotar. Luonnotar byla inspirována finským národním eposem  Kalevala . Hlavní protagonistkou této skladby byla vynikající finská zpěvačka Jenni Lättilä. Po přestávce byla na program zahajovacího koncertu zařazena 5. symfonie P. I. Čajkovského. Na závěr zazněl přídavek – zpívala opět finská sopranistka Jenni Lättilä, na klavír doprovázel Michael Roháč. Autorem závěrečné skladby byl opět Jean Sibelius, nesla název Norden (Sever) a byla komponovaná na švédský text.
Slavnostnímu zahajovacímu koncertu předcházela přednáška pro posluchače na téma Jean Sibelius. Připravil ji a přednesl Michael Roháč. Přednáška se stejně jako samotný koncert setkala s velkým zájmem, a to nejen abonentů.        - fotogalerie, autor ing. M.Svítek -

V pátek 26. září zahajuje Západočeský symfonický orchestr se svým šéfdirigentem Michaelem Roháčem již pátou abonentní sezónu. Slavnostní večer začíná ve Společenském domě Casino v 18,30 přednáškou šéfdirigenta Michaela Roháče. To proto , že na programu zahajovacího koncertu je v České republice ne příliš často hraná symfonická báseň Jeana Sibelia Luonnotar pro soprán a orchestr. Sólistkou večera bude finská sopranistka Jenni Lättilä. Zajímavý zahajovací abonentní koncert se koná ve spolupráci s finským velvyslanectvím. Více informací o nové abonentní sezóně  najdete na stránkách ZSO

http://www.zso.cz/aktuality/abonentni-sezona-08-09 .

Navštívit Francii je zážitek v každém ohledu. Okolí známého Saint Tropez je příjemným místem také pro cyklisty. Krajina se franciespoustou vinic, malebná městečka a písečné pláže s průzračným mořem...

- fotogalerie -

Další informace