zso_leto  …ale jen v této koncertní sezóně, se konal v pátek 30.5. Posluchači Západočeského symfonického orchestru se opravdu nemusejí bát, od září se rozběhne abonentní sezóna nová a přes léto mohou navštěvovat koncerty letní a kolonádní.
       Rozloučení s letošní abonentní sezónou proběhlo jako poděkování předplatitelům – právě oni totiž „vytvořili“ svým hlasováním o skladbách dramaturgii tohoto večera. Mariánskolázeňské publikum je zjevně velmi romanticky založené, neboť tento koncert se skládal pouze s kompozic skladatelů období romantismu.
       Na úvod si posluchači přáli předehru Ruslan a Ludmila od ruského autora M.I.Glinky. Dynamická, svižná a harmonicky barevná kompozice otevřela tento koncertní večer. Následovala drobná a oblíbená skladbička Poem od českého romantika Z.Fibicha. První polovinu koncertu uzavřela orchestrální suita z  jednoho z nejslavnějších baletů, Labutího jezera od P.I.Čajkovského. Po přestávce orchestr zůstal – na přání posluchačů – u ruského romantismu a vrcholem večera (a absolutním vítězem v této „soutěži skladeb“ mezi abonenty) byl Čajkovského Klavírní koncert č.1 b-moll. Ten patří právem k nejhranějším a posluchačsky oblíbeným.
       Jako sólista se představil mladý český klavírista Martin Levický, který má – i přes své mládí – za sebou již celou řadu i mezinárodních úspěchů. Publikum si jeho kvalit dobře povšimlo a dlouhým potleskem si vyžádalo přídavek (ten byl – jak jinak – romantický, Schumannovo Snění). Taktovky se ujal hostující dirigent, který působil mj.v Kanadě, Itálii, Rakousku, pan Denis Mastromonaco, jehož přesná gesta a příjemné vystupování již hudebníci dobře znají, nestál totiž před mariánskolázeňským orchestrem poprvé (a doufejme že ne naposled).
       Celý koncert byl navíc netradiční díky průvodnímu slovu šéfdirigenta M.Roháče, který poděkoval abonentům za návštěvy koncertů v uplynulé sezóně a s přáním opětovného setkání při začátku další koncertní sezóny se s posluchači rozloučil. Věřme, že nejen v tomto jubilejním 200. roce lázeňství v Mariánských Lázních, bude ještě dále stoupat počet posluchačů Západočeského symfonického orchestru, a také podpora pro působení a rozvoj tohoto symfonického tělesa, jehož kulturní význam pokrývá celý zdejší region.
                 (ksch)

jan_jiraskyPrvní dubnový večer patřil ve Společenském domě Casino českému skladatelskému velikánovi Antonínu Dvořákovi. Západočeský symfonický orchestr připravil pro své posluchače dvě z jeho kompozic – klavírní koncert g-moll a Symfonii č.7 d-moll.
Tento klavírní koncert, který byl Dvořákovým skladatelským debutem pro tento nástroj, není příliš často uváděný. Proto mělo publikum jedinečnou šanci seznámit se s tímto překrásným dílem, navíc v perfektním provedení sympatického českého sólisty Jana Jiraského.
Mladý klavírista, absolvent pardubické konzervatoře a brněnské JAMU, je nositelem mnoha ocenění z nejrůznějších soutěží (první ceny v Karlových Varech, francouzském Noyers, Chopinově soutěži v Novém Sadu, v Kyjevě), byl hostem již na mnoha festivalech u nás i v zahraničí (Vídeň, Graz, Saabrücken, Lisabon). Zvláštním počinem bylo jeho souborné koncertní provedení Bachova Dobře temperovaného klavíru, zaměřuje se též na klavírní tvorbu L.Janáčka. Vystoupil mj.na mezinárodních festivalech Moravský podzim či Pražské jaro, ve Vídni natočil smetanovské CD a spolupracuje s našimi předními orchestry a dirigenty. Jiraského provedení Dvořákova klavírního koncertu v Mariánských Lázních bylo brilantní, s naprostou suverenitou a nadhledem nad notovým zápisem a strhující muzikalitou. Obrovským potleskem ocenilo publikum tento sólistův výkon.
Po přestávce dostal sólo orchestr a přednesl Dvořákovu „Sedmou“ symfonii, která byla premiérována v Londýně a je jedním ze stěžejních děl českého symfonického repertoáru ve všech orchestrech. V provedení ZSO pod taktovkou šéfdirigenta M.Roháče vyvolala tato symfonie v sále mohutné ovace publika, které mohlo znovu obdivovat genialitu tohoto velkého českého skladatele.
          (ksch)

V pátek 28. března hrál Západočeský symfonický orchestr především malým posluchačům na koncertě pro děti a rodiče. Jako saxofonysólisté vystoupili studenti plzeňské konzervatoře. Děti slyšely skladby pro sólový  pozoun, pro trio lesních rohů i pro sólové housle. Pro zpestření programu obsadil šéfdirigent Michael Roháč také saxofonový ansámbl ze ZUŠ Fryderyka Chopina.
Sólistu na pozoun Martina Šaška znají členové ZSO z již probíhající umělecké spolupráce. Trio lesních rohů vedl člen České filharmonie prof. Jindřich Kolář, jeho provedení partu první horny bylo zážitkem pro posluchače a zároveň inspirací jeho žákům a spoluhráčům – Tereze Vaňkové a Michalovi Mikulenkovi. Saxofonové kvinteto ZUŠ F.Chopina vedené Milanem Hurtíkem v konkurenci konzervatoristů obstálo, přineslo do programu změnu žánru v podobě jazzu. Program pokračoval skladbou pro sólové housle. Havanaise C.Saint –Saense  bezchybně přednesla Theresa Claubergová. Celý program byl orámován skladbami pro orchestr. Jako první zazněla předehra k opeře Lazebník sevilský, koncert ukončil ZSO suitou G.Bizeta z opery Carmen. Tento koncert  řídil začínající dirigent Jan Bubák.
Koncerty pro děti a rodiče se již staly tradicí, na dalším se malí posluchači jistě dočkají i průvodního slova pana šéfdirigenta Roháče. -fotogalerie -

V pátek 21.března zazněla ve Společenském domě Casino Beethovenova 9. symfonie. Kromě Západočeského symfonického orchestru řízeného šéfdirigentem Michaelem Roháčem se na jejím provedení podíleli sólisté a sbor z Vysoké hudební školy v Norimberku a mariánskolázeňský sbor Fontána.Jednalo se o umělecky mimořádný projekt, provedení "Deváté" zkouskaBeethovenovy symfonie klade velké nároky jak na orchestr, tak na sbor a sólisty.
Provedení Beethovenovy "Deváté" je vždy událostí, o mimořádném  zájmu publika svědčil do posledního místa zaplněný sál. "Živá" spolupráce desítek hudebníků a zpěváků je jakýmkoliv záznamem nenahraditelná.Každý jen trochu citlivý posluchač jistě vnímá pocity a ideály skladatele vložené do skladby překračující a posouvající hranice stylů a hudebních forem. Ne nadarmo se část Beethovenovy deváté symfonie stala hymnou Evropské unie.

      m_rezekTakto by se mohl bez nadsázky jmenovat patnáctý únorový večer, kdy se v sále Společenského domu Casino konal další abonentní koncert Západočeského symfonického orchestru. Tomuto koncertu totiž předcházela přednáška šéfa symfoniků M.Roháče, která měla abonentům přiblížit strukturu jedné ze skladeb toho večera uvedené. Jednalo se o první větu Beethovenovy Symfonie c-moll zvané „Osudová“, kterou si mohli posluchači „rozebrat“ do detailů - i díky schematickému nákresu, který šéfdirigent připravil.
      Že se tato - možná se již dá říci tradice, neboť to nebyla první přednáška před koncertem ZSO – mezi abonenty ujala, o tom svědčí jednak velmi pěkná návštěvnost přednášky a dost přesně to vystihují slova jedné mariánskolázeňské paní učitelky, která přivedla na koncert (a přednášku) i své žáky a o přestávce si nadšeně pochvalovala, že málokteré město se může pochlubit vlastním orchestrem a navíc tento orchestr ještě vzdělává své publikum, dá možnost dozvědět se o hudbě něco víc, než „jen“ poslouchat. Takováto slova spokojenosti a podpory ze strany občanů-posluchačů jsou pro orchestr více než příjemná a důležitá.
      Koncertní večer zahájily dvě skladby, scény ze hry „Kuolema" (Smrt) finského skladatele Jeana Sibelia. Následoval oblíbený a posluchačsky vděčný Koncert a moll pro klavír od norského skladatele Edvarda Griega. Sólový part přednesl jeden ze „stálých“ sólistů ZSO, koncertní klavírista a profesor pražské konzervatoře, Michal Rezek (foto). Večer uzavírala již avizovaná Beethovenova „Osudová“, kterou (nejen to poučené) publikum ocenilo mohutným potleskem.
      Takřka do posledního místa zaplněný sál domu Casino byl pěkným důkazem významu pravidelných symfonickým koncertů v Mariánských lázních. A posluchači by byli jistě ještě o něco spokojenější (a to je nejspíš záležitost příslušných technických pracovníků tohoto domu), kdyby první polovinu koncertu nerušilo vtíravé bouchání jakéhosi zřejmě tepelného výměníku z vedlejšího sálu… Je to škoda a do jisté míry i ostuda před zahraničními posluchači (kterých na koncertech nebývá málo).
                (ksch)

Další informace