Velkým zážitkem byl koncert ZSO v rámci Zahájení lázeňské sezóny v
Mariánských Lázních.
Konal se tradičně v předvečer hlavních oslav ve společenském domě
Casino. Sál byl do posledního místa zaplněn,
nechyběli ani vzácní hosté, jako starosta Mariánských Lázní pan Zdeněk
Král a další představitelé města i kraje.
Na úvod koncertu zazněly dva Slovanské tance č. 10 a 15 od A. Dvořáka a
poté se orchestr zaskvěl v plné kráse
při provedení Čajkovského Italského Capriccia. Vrcholem večera byl pak
Klavírní koncert  č. 2 od Sergeje Rachmaninova,
který přednesl mladý slovenský klavírista Maroš Klátik. Jeho výkon byl
strhující a neutuchající ovace publika to potvrzovaly.
V průběhu koncertu šéfdirigent Michael Roháč objasnil obecenstvu, jak
byla sestavena dramaturgie, jednalo se totiž o skladby
na přání abonentů, kteří hlasovali v průběhu celé abonentní sezóny. Na
závěr již tak pestrého večera se publikum dočkalo překvapení
v podobě gratulace pana šéfdirigenta jeho otci, který v tento den
oslavil významné životní jubileum. Přítomnému dojatému oslavenci
ještě zahrál orchestr pod vedením svého šéfa hudební dárek v podobě
krátké skladby od J. Sibelia.
Byl to opravdu vyjímečný večer a byl opravdovým vyvrcholením celé série
krásných koncertů ZSO v průběhu letošního jara
a důstojným zahájením lázeňské sezóny v Mariánských Lázních.

Během uplynulého víkendu absolvoval Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ZSO)
koncertní zájezd na jihozápad Německa. Spolu s pěveckým sborem Südwestdeutscher Brahms-Chor z města Rastatt
vystoupil orchestr v impozantní románské sloupové basilice v Rheinmünsteru. Na programu koncertu v neděli 3. května
byla díla Mendelssohna Bartholdyho, F. Schuberta a W. A. Mozarta. Publikum, které zaplnilo chrám do posledního místa
odměnilo výkon skvělých sólistů, sboru a především mariánskolázeňských hudebníků neutuchajícími ovacemi ve stoje.
ZSO zde účinkoval již v minulém roce a má v tomto kraji nedaleko francouzských hranic opravdu vynikající pověst.
Repríza nedělního koncertu se pod vedením zkušeného dirigenta Güntera Horna uskuteční u nás v Mariánských Lázních,
a to 12. června 2009 ve Společenském domě Casino. Netřeba ani dodávat, že podobnými úspěšnými zájezdy jako tento,
šíří Západočeský symfonický orchestr nejen dobrou pověst českých muzikantů,
ale především důstojně reprezentuje město Mariánské Lázně.

(vs)

 Hudba z období klasicismu patří jistě posluchačsky k nejatraktivnější, je povětšinou nekomplikovaná, uchu lahodící a navozující uvolnění a příjemné pocity.
Snad právě proto byl další z koncertů Západočeského symfonického orchestru věnován třem největším osobnostem této éry. Jména Haydn, Mozart, Beethoven zná snad opravdu každý a na pátečním koncertě (17.4.) v Městském divadle v Mariánských Lázních měli posluchači možnost rozšířit si znalosti o těchto autorech a jejich skladbách. Koncertu totiž předcházela – již tradiční – přednáška šéfdirigenta M.Roháče. Takto poučené publikum přivítala předehra k opeře Únos ze Serailu W.A.Mozarta, jiskřivá hudba rakouského génia. Následovala Symfonie č.92 Josefa Haydna s přízviskem „Oxfordská“. Ta představuje opravdu vrchol klasicistní symfonické tvorby: po dvojím tempu v úvodní větě (Adagio-Allegro spiritoso) následuje závažné a zasmušilé Adagio cantabile, nesnadný a prokomponovaný Menuet a radostné závěrečné Presto. ZSO si zasloužil velký potlesk za toto provedení.
Vrchol večera přišel po přestávce. Ale hlavní hvězdou nebyl symfonický génius L.van Beethoven, ač jeho klavírní koncert c-moll je skvostem mezi klavírními koncerty, nýbrž křehká blondýnka s výrazem nesmělé středoškolačky (rozhodně by nikdo nehádal, že už je od loňska maminkou). Zkušená pianistka Natalia Rehling je již známou tváří na mariánskolázeňském pódiu a její provedení Beethovenova koncertu bylo vskutku úchvatné. Klavír pod jejími drobnými prsty přímo zpíval a její brilantní technika a celkové provedení koncertu dostalo publikum doslova „do varu“. Ovace nebraly konce, a tak sympatická klavíristka ještě přidala koncertní valčík F.Chopina. I po něm následovaly neobvykle dlouhé ovace zaplněného divadla.
Je jen dobře, že se takoví sólisté jako Natalia Rehling cítí dobře na zdejších pódiích a – jak sama řekla – velmi ráda spolupracuje se Západočeským symfonickým orchestrem. Věřme, že tato spolupráce bude pokračovat.
           (ksch)

V pátek 3. dubna v rámci abonentního koncertu ZSO zaznělo pod taktovkou Michaela Roháče hned několik velmi atraktivních skladeb. Vynikající sólistka koncertu kytaristka Miriam Brüllová přednesla bravurně „Concierto de Aranjuez“. Autor této skladby byl při jejím komponování ovlivněn smrtí svého syna. Svůj smutek dokázal přetavit v krásnou hudbu zejména v druhé větě koncertu.  Pro žákyně tanečního oddělení ZUŠ  bylo zajímavé uvedení Ravelova Bolera v úpravě Michaela Roháče. Skladbu Ravel psal jako scénickou hudbu pro taneční skupinu I. Rubinsteinové, takže pařížská premiéra r. 1928 se odehrála také s tancem. Bolero samotné bylo svojí kompoziční originalitou pro běžné publikum špatně stravitelné a Ravelovými současníky hojně kritizované.
Provedení v Mariánských Lázních se angažováním tanečnic vlastně vrátilo k původnímu záměru Maurice Ravela.
Více na www.zus-ml.cz

    - fotogalerie - (foto Ing.Miroslav Svítek)

V době Mozartově se klarinet jako nový nástroj začal prosazovat v orchestru. Je obdivuhodné, jak možnosti nástroje dokázal geniální skladatel využít. Nejen v sólovém koncertu, ale také  v symfoniích, dechových serenádách, v instrumentálních koncertech (nejvíce v klavírních ) i v operách. Samotný klarinetový koncert je kompozicí skutečně pozoruhodnou. Jistě také proto, že vznikl na samém konci skladatelova života, premiéru měl 27. října roku 1791, pouhých několik týdnů před smrtí slavného skladatele. Z tohoto období jsou například opera Kouzelná flétna nebo slavné Requiem. V poslední době se na repertoáru ZSO tento koncert objevil hned třikrát, jednou v prosinci a dvakrát v lednu. Naposledy zazněl Mozartův klarinetový koncert v Tirschenreuthu 10. ledna 2009. Orchestr řídil Michael Roháč, na klarinet hrál Petr Čech. Na zkoušce v Městském divadle v Mariánských Lázních fotografoval Petr Skalka.

   - fotogalerie -

 

 

Další informace