Od 15. do 22. 8. 2010 se v prostorách kláštera v Nových Hradech konal další z ročníků Convivia – Mezinárodní letní školy duchovní hudby. Tentokrát šlo o komornější variantu, která pravidelně střídá Convivium „velké“. Účastníkům bylo – hned na několika úrovních – nabídnuto studium gregoriánského chorálu, které vedli Dom Yves-Marie Leliévre, benediktinský mnich a kantor z kláštera sv. Petra v Solesmes (Francie), Jiří Hodina a Kateřina Bartošová. Vícehlasý zpěv zněl ve třídách Stanislava Předoty. Varhaníci zásluhou Martina Poruby (SRN) pronikali do tajů variačních technik. Terry Francois (Francie) naplnil spirituály a gospely hodinky rekreačního zpívání a davům zájemců se v „hlasové laboratoři“ po celý týden neúnavně věnovala Veronika Höslová. Convivium bylo slavnostně uzavřeno sobotním koncertem a nedělní mší v klášterním kostele. -fotogalerie-

Pozoruhodnou vlastností hudby je celoživotní možnost  vzdělávat se. Příjemnou formou mohou být letní kurzy, zvlášť pokud jsou dobře učitelsky obsazené. Letní jazzová dílna ve Frýdlantu skvělým kurzem již řadu let je. V letošním roce byla poznamenána přírodní pohromou, která postihla Frýdlant, a tak pořadatelé v čele s Alešem Bendou zaslouží obdiv za to, jak dokázali celou situaci skvěle vyřešit a LJD přesunout do Přerova..Součástí kurzů byly dva koncerty - koncert lektorů a koncert frekventantů. Lektorský koncert se konal na náměstí v Přerově a v jeho průběhu se konala sbírka na podporu povodněmi postiženého Frýdlantu. Vynikající - tradičně- byli také učitelé ( např. saxofonisté Rostislav Fraš a Neil Wetzel, flétnista Jiří Stivín, pianista Karel Růžička a další...), proto frekventanti kurzů mohli z Přerova, kam byla LJD přeložena, odjíždět spokojeni. Každému zájemci o jazz a jeho principy (i z řad profi hudebníků) mohu Letní jazzovou dílnu vřele doporučit.... -fotogalerie-

Nezapomenutelný zážitek si může "užít" každý, kdo se vypraví  s kolem na hory. Kromě testu fyzické kondice se člověku naskytne řada skvělých pohledů. Chce to trochu štěstí - počasí se v horách mění velmi rychle. Na alpském průsmyku Stelvio (2760 m. nad mořem) jsme štěstí měli. Druhý den však přišel déšť a zima, proto jsme další hory - Dolomity - nemohli na kole zvládnout. Ale i návštěva Dolomit v autě nás přesvědčila o tom, že stojí za to se do Itálie vrátit.... -fotogalerie-

V letošním létě se již po čtvrté rozezněl Mezinárodní varhanní festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“. Prázdninový festival pořádá filipovské sdružení Arte musica spolu s jiříkovskou římskokatolickou farností. Na nedělních odpoledních koncertech ve filipovské bazilice se pravidelně  představuje dvoumanuálový nástroj, postavený r. 1888 budyšínskou varhanářskou firmou Hermann Eule a výkony hostujících varhaníků obohacují vystoupení sólistů i pěveckých sborů. Opravený, zvukově zajímavý nástroj v inspirujících prostorách známého poutního místa, vstřícně naladěné publikum , vlídné přijetí a vzorné péče oranizátorů, zvl. tamějšího varhaníka Jiřího Chluma – tak lze popsat naše dojmy. (Koncert 18. 7. 2010) - fotogalerie -

V pátek 16. července nabídl ZSO svým posluchačům koncert se dvěma zajímavými hosty. Koncert připravil japonský dirigent Hideaki Muto. Tento dirigent má vřelý vztah k české kultuře, v České republice studoval u významného českého dirigenta Zdeňka Košlera. Hideaki Muto řídil během své bohaté umělecké kariéry téměř všechny české a slovenské symfonické orchestry, s některými také natáčel. Mozartovu symfonii „Jupiter“ , která byla v programu pátečního koncertu, natočil s Českou filharmonií.
Dalším vynikajícím protagonistou pátečního koncertu byl fagotista Milan Muzikář, který se ZSO spolupracuje trvale a v Mariánských Lázních před léty zahájil svoji profesionální kariéru. Na pátečním koncertě skvěle provedl Mozartův koncert pro fagot. Mozartovi v podání prvního fagotisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze  Milana  Muzikáře nechyběla  virtuozita a jistota,  ani mozartovská líbeznost a zpěvnost. Publikum si po virtuozním sólovém výkonu vynutilo přídavek. Tím byla opět Mozartova hudba, kde sólistu večera doprovodil koncertní mistr violoncell Eduard Schober. Úvodní skladbou koncertu byla předehra k opeře Únos ze serailu, a tak si orchestr mohl zavzpomínat na dobu, kdy celou tuto operu nastudoval a opakovaně provedl. - fotogalerie-

Další informace