Otevření nové lázeňské sezóny je v Mariánských Lázních akcí zásadního významu. V předvečer 8. května, tedy dne, kdy nová sezóna oficiálně začala, hrál Západočeský symfonický orchestr zahajovací koncert. Patřil do řady abonentních koncertů. Na koncertu se podíleli hudebníci a dirigent Florian Merz z Bad Elsteru. Koncert zazněl již v minulém týdnu v lázních Bad Elster. Brahmsovu 4. symfonii nastudoval Florian Merz. Jeho pojetí bylo svižné, s velkým důrazem na expresívní výraz a výraznou dynamiku. Vrcholem koncertu byl jak v Bad Elsteru,  tak v Mariánských Lázních  excelentní výkon violoncellisty Lukáše Pospíšila. Lukáš Pospíšil se ZSO spolupracuje dlouhodobě. V minulosti v Mariánských Lázních natáčel Čajkovského  Rokokové variace. Tentokrát si pro koncerty se ZSO připravil skvělý Dvořákův Koncert pro violoncello h-moll. Krásný zvuk violoncella a bezchybná technika koncertního mistra Pražské komorní filharmonie přinesla úspěch. Po cellovém koncertu, který byl v Mariánských Lázních právem zařazen jako vrchol večera, si publikum vynutilo přídavek v podobě sólového Bacha. Provedení Dvořákova violoncellového koncertu řídil v Mariánských Lázních stejně jako v Bad Elsteru šéfdirigent ZSO Michael Roháč.

Další informace