V pátek 21.března zazněla ve Společenském domě Casino Beethovenova 9. symfonie. Kromě Západočeského symfonického orchestru řízeného šéfdirigentem Michaelem Roháčem se na jejím provedení podíleli sólisté a sbor z Vysoké hudební školy v Norimberku a mariánskolázeňský sbor Fontána.Jednalo se o umělecky mimořádný projekt, provedení "Deváté" zkouskaBeethovenovy symfonie klade velké nároky jak na orchestr, tak na sbor a sólisty.
Provedení Beethovenovy "Deváté" je vždy událostí, o mimořádném  zájmu publika svědčil do posledního místa zaplněný sál. "Živá" spolupráce desítek hudebníků a zpěváků je jakýmkoliv záznamem nenahraditelná.Každý jen trochu citlivý posluchač jistě vnímá pocity a ideály skladatele vložené do skladby překračující a posouvající hranice stylů a hudebních forem. Ne nadarmo se část Beethovenovy deváté symfonie stala hymnou Evropské unie.

Další informace