Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

Loreta ve Starém Hrozňatově je loretánská kaple postavená v letech 1664–1689 chebskými jezuity. Stejně jako u ostatních obdobných staveb byla její podoba loreta inspirována Svatou chýší v Loretu. Ve 20. stol. se dějinné události podepsaly i na osudu tohoto významného poutního místa. Po 2. svět. válce se loreta ocitla v pohraničním pásmu a během 50. let úplně zchátrala. O znovuobnovení chebské lorety a vytvoření místa pro setkávání a smíření se v 90. letech zásadním způsobem přičinil  Anton Hart, bývalý starousedlík, vysídlený v r. 1946. V letošním roce se slavilo 20. výročí posvěcení tohoto poutního místa. Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio byl přizván ke spoluúčinkování při tradiční česko-německá pouti, která se na loretě konala v neděli 2. října. Spolu  se sopranistkou Lenkou Gaierovou, klarinetistou Petrem Čechem a Lenkou Čechovou za varhanami provedl svůj mozartovský repertoár. -fotogalerie-

V sobotu 5. prosince se v kostele Nanebevzetí p. Marie v Mariánských Lázních konal další z adventních koncertů. Na varhany hrála Lenka Čechová, na klarinet a saxofon Petr Čech a zpívala Lenka Gaierová. V neděli 6. prosince pak v kostele sv. Anny ve Velké Hleďsebi zazněl adventní koncert v podání pěveckého sboru Cantamus pro Gaudio. O sóla se postarala varhanice Lenka Čechová, která se sborem také nastudovala celý program, na saxofon Petr Čech, soprán Lenka Gaierová. Ve Velké Hleďsebi také účinkovaly žákyně ZUŠ F. Chopina trumpetistka Klára Dedková a flétnistka Kateřina Kučerová. -fotogalerie-

Stalo se již tradicí, že advent v Lázních Kynžvart zahajuje pěvecký sbor Cantamus pro gaudio. Mění se další účinkující. Letos to byl Źesťový soubor ze ZUŠ F. Chopina, jako sólistka se představila Klára Dedková na trubku. Žesťový soubor i Kláru Dedkovou vede v ZUŠ Josef Koreis.  Sbor na koncert připravila Lenka Čechová, která se také představila jako varhanice sólově i v doprovodech sboru i sólistů. Dalšími účinkujícími byli Petr Čech, který hrál na sopránový saxofon a sopranistka Lenka Gaierová. -fotogalerie-

 

Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio se v říjnu zúčastnil oficiálních hudebních oslav letošního dvojitého jubilea  kantora J. J.Ryby (1765 – 1815).  Spolu s několika dalšími pěveckými sbory z celé plzeňské diecéze nastudoval a společně s profesionálním orchestrem a varhanicí provedl několik málo známých skladeb letošního jubilanta i vybrané části z Česká mše vánoční. Protože jde o výročí opravdu významné, slavilo se hned dvakrát: 1. koncert se konal 10. 10. v plzeňské katedrále, s jejímž kůrem Ryba kompozičně spolupracoval, a repríza proběhla 18. 10. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Přešticích, odkud Ryba pocházel. Nastudování řídil a neotřelým slovem provázel katedrální varhaník Pavel Šmolík.  -fotogalerie Plzeň-  -fotogalerie Přeštice-


V předvánočním a vánočním čase mají hudebníci napilno.  Stejné to bylo i v prosinci uplynulého roku. Pěvecký sbor Cantamus absolvoval adventní koncerty v Lázních Kynžvartu, ve Velké Hleďsebi a v Mariánských Lázních. Zpěváci také vystoupili na půlnoční mši v Mariánských Lázních a 25. prosince odpoledne se v kostele Nanebevzetí p.Marie konal vánoční koncert. Se sborem vystupovali také žáci a učitelé ZUŠ. Na Štědrý den k nim ještě přibyly houslistky Táňa Tolstová, Ludmila Řezníčková a flétnistka Anna Bauerová. Na začátku adventu zazněl v Mariánských Lázních koncert Lenky Gaierové a Lenky a Petra Čechových. Tento koncert se konal v rámci Vánočních trhů 2014. Všechny akce byly bohatě navštívené. A právě zájem ze strany posluchačů ukazuje, že adventní a vánoční akce mají i přes často drsné klimatické podmínky pro účinkující smysl. Z některých uvedených akcí jsou na našem webu fotografie. -fotogalerie-

Další informace