LENKA ČECHOVÁ získala základy svého hudebního  vzdělání na hudební škole v Mariánských Lázních. Hru na flétnu studovala v letech 1979-1985 na plzeňské konzervatoři ve třídě M. Kroupové. Studium uzavřela sólovým absolventským vystoupením s Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Do roku 2002 byla flétnistkou ZSO. Pravidelně vystupovala sólově i jako komorní hráčka. V letech 1987-1991 studovala muzikologii na filosofické fakultě UK. Příležitostně publikuje v denním tisku, v odborných kruzích se prezentovala rozsáhlou studií o nejstarší historii ZSO. Intenzivně se věnuje varhanní hře, kterou soukromě studovala u J. Chaloupkové. V rámci Mezinárodní letní školy duchovní hudby si své vzdělání rozšířila ve varhanní třídě V. Rigota (Francie) a M. Poruby (SRN). Pravidelně koncertuje. Zajímá se také o gregoriánský chorál, kterému se věnovala pod vedením J. Hodiny, D. Y-M. Leliévra (Francie) a na Církevní konzervatoři v Opavě u fr. G. Baumhofa (SRN). Od roku 1998 zastávala místo varhanice v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané u Mar. Lázní, kde také založila hudební sdružení Collegium Planense, a v premonstrátském klášteře v Teplé. Nyní působí v Mariánských Lázních na kůru chrámu Nanebevzetí P. Marie, od roku 2010 jako regenschori a hlavní varhanice. V letech 2001- 2017 vedla sbor Cantamus pro gaudio. Vyučuje na ZUŠ F.Chopina v Mariánských Lázních a je sbormistryní dětských pěveckých sborů Canzona a Slavíčci.

Další informace