m_rezekTakto by se mohl bez nadsázky jmenovat patnáctý únorový večer, kdy se v sále Společenského domu Casino konal další abonentní koncert Západočeského symfonického orchestru. Tomuto koncertu totiž předcházela přednáška šéfa symfoniků M.Roháče, která měla abonentům přiblížit strukturu jedné ze skladeb toho večera uvedené. Jednalo se o první větu Beethovenovy Symfonie c-moll zvané „Osudová“, kterou si mohli posluchači „rozebrat“ do detailů - i díky schematickému nákresu, který šéfdirigent připravil.
      Že se tato - možná se již dá říci tradice, neboť to nebyla první přednáška před koncertem ZSO – mezi abonenty ujala, o tom svědčí jednak velmi pěkná návštěvnost přednášky a dost přesně to vystihují slova jedné mariánskolázeňské paní učitelky, která přivedla na koncert (a přednášku) i své žáky a o přestávce si nadšeně pochvalovala, že málokteré město se může pochlubit vlastním orchestrem a navíc tento orchestr ještě vzdělává své publikum, dá možnost dozvědět se o hudbě něco víc, než „jen“ poslouchat. Takováto slova spokojenosti a podpory ze strany občanů-posluchačů jsou pro orchestr více než příjemná a důležitá.
      Koncertní večer zahájily dvě skladby, scény ze hry „Kuolema" (Smrt) finského skladatele Jeana Sibelia. Následoval oblíbený a posluchačsky vděčný Koncert a moll pro klavír od norského skladatele Edvarda Griega. Sólový part přednesl jeden ze „stálých“ sólistů ZSO, koncertní klavírista a profesor pražské konzervatoře, Michal Rezek (foto). Večer uzavírala již avizovaná Beethovenova „Osudová“, kterou (nejen to poučené) publikum ocenilo mohutným potleskem.
      Takřka do posledního místa zaplněný sál domu Casino byl pěkným důkazem významu pravidelných symfonickým koncertů v Mariánských lázních. A posluchači by byli jistě ještě o něco spokojenější (a to je nejspíš záležitost příslušných technických pracovníků tohoto domu), kdyby první polovinu koncertu nerušilo vtíravé bouchání jakéhosi zřejmě tepelného výměníku z vedlejšího sálu… Je to škoda a do jisté míry i ostuda před zahraničními posluchači (kterých na koncertech nebývá málo).
                (ksch)

Další informace