Koncert ZSO pro děti a rodiče byl v pátek 1. listopadu věnovám vídeňskému klasicizmu. V programu zaznělo Haydnovo Divertimento C dur pro dva hoboje, dvě horny a dva fagoty, Allegro z Mozartovy Malé noční hudby a Beethovenův Klavírní koncert č. 3 c moll. Sólový klavírní part v Beethovenově koncertu přednesla nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, studentka Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Výkon sólistky publikum ocenilo vydatným a zaslouženým potleskem. Být skvělým sólistou je velmi obtížné. Být nevidomý a přitom být skvělým sólistou je obdivuhodné. A tak byl dojem z koncertu víc než pozitivní. ZSO řídil šéfdirigent Martin Peschík, o průvodní slovo se postarala Kamila Cretan.

- fotogalerie -

11.5. večer hrál ZSO zahajovací koncert lázeňské sezóny 2012. Spolu s orchestrem vystoupila sopranistka Pavlína Senič s áriemi A. Dvořáka a G. Pucciniho. Ve vynikající formě se představil violoncellista Václav Žák, který přednesl Schumannův violoncellový koncert. Druhá polovina koncertu byla zahájena křtem knihy. Jedná se o knihu Historie orchestru v Mariánských Lázních, ve které je zmapován vývoj orchestru v Mariánských Lázních od založení v roce 1821 až po současnost. Nejstarší historii orchestru až do roku 1945 zpracovala Mgr. Lenka Čechová, poválečné období  až po současnost je prací Bc. Marie Plešákové. Publikaci vydalo Městské muzeum pod vedením ředitele ing. Jaromíra Bartoše  v edici Mariánskolázeňské monografie. Knihu pokřtil starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král za asistence moderátora večera Jana Čenského, obou autorek a šéfdirigenta ZSO Martina Peschíka. Po křtu knihy koncert pokračoval Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Hudební večer byl příjemným a slavnostním vstupem k zahájení sezóny, které pak pokračovalo po celý víkend.
V sobotu dopoledne se konala slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zde účinkovali trubači ze ZUŠ F.Chopina a o další hudební doprovod se zasloužila varhanice a sbormistryně Lenka Čechová a pěvecký sbor Cantamus pro gaudio. Se sborem spoluúčinkovaly houslistky Tatjana Tolstová a Ludmila Řezníčková. -fotogalerie-

Unie orchestrálních hudebníků Západočeského symfonického orchestru uspořádala slavnostní předvánoční setkání bývalých a současných pracovníků a členů orchestru.. V úvodu setkání přivítal přítomné předseda  Unie v orchestru Štěpán Stráník. O současné situaci informoval přítomné Miroslav Oblištil. Celý večer byl především příjemným vyjádřením respektu k lidem, kteří v orchestru pracovali v minulosti – mnohdy desítky let a díky kterým ZSO dospěl k úctyhodnému 190. výročí svého založení. - fotogalerie -

O 2. adventní neděli (4. 12. 2011) se ve farním sboru českobratrské evangelické v Plzni  (západní sbor) slavilo krásné jubileum 50 let nepřerušené tradice hudebních nešpor. U vzniku nedělních nešpor stál  farář Jiří Pumr, sám aktivní hudebník. O hudební stránku i notový materiál, tehdy dostupný jen omezeně, se staral Pavel Pešta. Po jeho odchodu z Plzně převzala starost o hudební stránku nešpor varhanice Jitka Chaloupková. Večerní nedělní bohoslužba provázená instrumentální i vokální  hudbou, jejíž podoba i frekvence vykrystalizovaly v adventě roku 1961, našla v každé době své posluchače i aktéry. (Zvláště v době komunistického režimu a jeho dozoru nad církvemi to nebylo nic jednoduchého.) A tak je jistě potěšitelné, že do kostela u „Jižního“ připutovali nejen stálí posluchači a „původní“ muzikanti. Na kůru se sešli také hudebníci, kteří zde hrávali, aby hudebně zavzpomínali a tak jako před lety sebe i ostatní potěšili hudební krásou děl starých mistrů. - fotogalerie -

Už více než 23 let trvá spolupráce nevidomého klarinetisty Jana Budína se Západočeským symfonickým orchestrem. Na koncertě 11.11.2011 zazněl v jeho podání Koncert B dur českého skladatele Jana Václava Stamice. Ke koncertu se váže hned několik zajímavostí. Koncert B dur J.V. Stamice je patrně vůbec prvním koncertem českého skladatele pro tento nástroj a pochází z doby (první polovina 18. století), kdy se klarinet jako zcela nový nástroj teprve pomalu dostával do orchestru  Přesto Stamic dokázal mistrovsky využít charakteristické možnosti klarinetu a vzniklo dílo, které je dodnes na repertoáru hráčů na klarinet.
Klarinetista Jan Budín je prvním nevidomým hudebníkem, který dokázal po studiích na Konzervatoři J.Deyla v Praze úspěšně pokračovat na AMU u prof. Vladimíra Říhy. Po studiích se rozběhla jeho úspěšná kariéra, jako sólista vystupoval s řadou orchestrů včetně orchestru hl. města Prahy FOK, Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha atd. Je také vyhledávaným komorním hráčem, na CD natočil spolu s Panochovým kvartetem skladby F.V.Kramáře a celá řada nahrávek je také v archivu Českého rozhlasu. Jan Budín stál u zrodu spolupráce ZSO se SONS – organizací, která podporuje zrakově postižené hudebníky. Stará se tedy nejen o svoji kariéru, jako profesor Konzervatoře J.Deyla pomáhá dalším zrakově postiženým k hudebnímu uplatnění.
Je velmi pozitivní, že nastupující šéfdirigent ZSO Martin Peschík pátečním koncertem otevřel další kapitolu spolupráce orchestru se zrakově postiženými hudebníky.

Další informace