Po letních prázdninách, během nichž mariánskolázeňští symfonikové pořádali koncerty zejména pro lázeňské hosty, nastal čas pro další abonentní sezónu ZSO. Tato, v pořadí již třetí, zachovává schéma předchozích (řada A „prestižní“, řada C „symfonický populár“, řada obměňující se – letos nazvaná V „vítr vane“, věnovaná dechovým nástrojům, dále oblíbené koncerty pro děti a rodiče a koncerty mimořádné).orchestr_06
Předposlední zářijový pátek se tento velký abonentní cyklus rozběhl, právě koncertem z řady „A“. Pan místostarosta a předseda Správní rady ZSO J.Chval zahájil večer důstojným projevem a pak již dostal slovo orchestr, veden svým šéfem, M.Roháčem. První na programu byla skladba mladého českého autora Jana Hory, s názvem Pláň. Pravidelní návštěvníci koncertů neslyšeli jméno skladatele poprvé, ZSO skladby tohoto autora pravidelně premiéruje. Po této kompozici zazněla suita „Karelia“ od finského skladatele Jeana Sibelia. Je to jedna z mála jeho skladeb, která nemá těžce melancholický a zádumčivý charakter, ale naopak vyznívá optimisticky až žertovně.
Vrcholem večera byl ovšem velikán ruské hudby, P.I.Čajkovskij a jeho slavný klavírní koncert č.1 b-moll. Nesmírně obtížný koncert by ovšem nevynikl bez skvělého sólisty, a tím mladý český klavírista Martin Levický bezesporu je. Narodil se v roce 1986. Studoval na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením. V současnosti je posluchačem konzervatoře v Plzni a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Petera Toperczera. Zúčastnil se mnoha mezinárodních klavírních soutěží, například Amadeus Brno 1996 - 1. cena, Virtuosi per musica di pianoforte 2000 - 1. cena a titul absolutního vítěze, Pražské jaro 2004 - čestné uznání a cena pro nejúspěšnějšího mladého účastníka. Dále např.1. cena na Prague Junior Note v r. 1998 a vítězství v soutěži o stipendium firmy Yamaha v r. 2005. Byla mu také udělena cena za nejlepší provedení skladeb L. Janáčka a A. Schönberga v rámci festivalu Prag-Wien-Budapest v rakouském Badenu. V roce 2002 absolvoval letní studijní pobyt v Sewanee-Tennesee v USA, kde na základě vítězství v konkurzu vystoupil se symfonickým orchestrem v Sewanee Festival Orchestra.
Jeho Čajkovskij měl především velký nadhled nad celým dílem, technickou brilanci a obrovský hudební prožitek. Právem publikum nechtělo sympatického mladíka pustit z pódia a vyžádalo si potleskem ještě přídavek.
Věřme, že tento úspěšný začátek předznamenal celou abonentní sezónu a mariánskolázeňské publikum uslyší mnoho skvělých sólistů a mnoho krásných koncertů v podání „svého“ orchestru.
           (ksch)

Další informace