Hned dva skvělé koncerty pro sólový nástroj s orchestrem připravil Západočeský symfonický mio_sakamotoorchestr svým posluchačům na pátek 11.května 2007. Prvním byl Mozartův klavírní koncert d moll KV 466. Sólový part bezchybně přednesla japonská klavíristka Mio Sakamoto. Mozartovy klavírní koncerty jsou pozoruhodné, zejména ty, které psal skladatel ve zralém období. Bohatě využívá dechové nástroje, časté jsou na svojí dobu odvážné harmonické postupy. Sólový part klavíru není lacině efektní, ale spolu s orchestrem tvoří dokonalý celek. Na hráče klade nemalé nároky, vyžaduje precizní a komorně přesné provedení. Sólistka pátečního koncertu odvedla výborný výkon a Mozart v jejím podání zněl přesvědčivě. Vrcholem večera bylo provedení Čajkovského houslového koncertu. Vynikající český houslista Pavel Šporcl strhujícím způsobem přednesl dílo, které právem patří k nejčastěji uváděným houslovým koncertům vůbec. Konzervativnější publikum zejména z řad zahraničních posluchačů bylo jistě překvapeno netradičním zjevem chlapíka s modrými modre_houslehouslemi. Po prvních tónech však bylo každému jasné, že mimořádný zjev bude překonán mimořádným výkonem. Orchestr i dirigent měli nesnadnou úlohu být vynikajícímui sólistovi rovnocennými partnery. To se podařilo - a tak posluchači hned tak na zahajovací koncert 200. lázeňské sezony nezapomenou...      ( více fotografií..)

Další informace