Koncert ZSO pro děti a rodiče byl v pátek 1. listopadu věnovám vídeňskému klasicizmu. V programu zaznělo Haydnovo Divertimento C dur pro dva hoboje, dvě horny a dva fagoty, Allegro z Mozartovy Malé noční hudby a Beethovenův Klavírní koncert č. 3 c moll. Sólový klavírní part v Beethovenově koncertu přednesla nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, studentka Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Výkon sólistky publikum ocenilo vydatným a zaslouženým potleskem. Být skvělým sólistou je velmi obtížné. Být nevidomý a přitom být skvělým sólistou je obdivuhodné. A tak byl dojem z koncertu víc než pozitivní. ZSO řídil šéfdirigent Martin Peschík, o průvodní slovo se postarala Kamila Cretan.

- fotogalerie -

Další informace