V letošním roce Základní umělecká škola F. Chopina slaví 80 let své existence. Její počátky sahají až do roku 1926, kdy byla v Mariánských Lázních založena česká hudební škola. Ta ovšem vyučovala žáky všech národností, žijících v Mariánských Lázních. Po skromnějších začátcích v době meziválečné měnila hudební škola od roku 1945 výrazně svoji  tvář.

K významnějšímu posunu došlo zvláště v letech 60. a 70., kdy nabýval počet žáků, rostla kvalita výuky i šíře hudebních aktivit a rostlo renomé školy. V té době také vznikala většina souborů a orchestrů, které školu i město dodnes reprezentují doma i v cizině. V současné době se zde vyučují 3 obory – hudební, taneční a výtvarný, které spolu úzce spolupracují.Ve škole pracuje 20 orchestrů, souborů a skupin a školu navštěvuje více jak 800 žáků. Základní umělecká škola F. Chopina se výrazně podílí na kulturním životě Mariánských Lázní. Ročně pořádá až 270 akcí doma a její orchestry uskutečňují okolo 15 zahraničních zájezdů. Umělecká práce je dokumentována řadou natočených CD. Žáci školy se pravidelně umisťují v nejvyšších kolech soutěží a její nejlepší absolventi pokračují ve studiu na středních, vyšších odborných i vysokých uměleckých a pedagogických školách. Se ZSO hudební škola spolupracuje od roku 1965 a od té doby se její nejlepší žáci pravidelně představují také jako sólisté tohoto symfonického tělesa. Tak tomu bude také v rámci slavnostního koncertu, který se koná v pátek  31. 3. od 19.30 hod. v koncertním sále domu Casino. Jako sólisté ZSO vystoupí trumpetista A. Smutný (tř. J. Koreise) kytaristka M. Ladmanová (tř. T. Honzírka), fagotista V. Ležatka (tř. V. Sahánka),  pozounista M. Berdych (tř. V. Jirky), K. Rýparová (pěvecká tř. J. Keďuličové)  a pianistka J. Sahánková (tř. V. Sahánka). V závěru koncertu se k symfonikům přidá  DOM. Slavnostní koncert budou, kromě šéfdirigenta M. Roháče, řídit také pedagogové školy J. Koreis, V. Sahánek, J. Zíma a P. Čech. Srdečně zveme!
   /-čl-/

Další informace