Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio se v říjnu zúčastnil oficiálních hudebních oslav letošního dvojitého jubilea  kantora J. J.Ryby (1765 – 1815).  Spolu s několika dalšími pěveckými sbory z celé plzeňské diecéze nastudoval a společně s profesionálním orchestrem a varhanicí provedl několik málo známých skladeb letošního jubilanta i vybrané části z Česká mše vánoční. Protože jde o výročí opravdu významné, slavilo se hned dvakrát: 1. koncert se konal 10. 10. v plzeňské katedrále, s jejímž kůrem Ryba kompozičně spolupracoval, a repríza proběhla 18. 10. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Přešticích, odkud Ryba pocházel. Nastudování řídil a neotřelým slovem provázel katedrální varhaník Pavel Šmolík.  -fotogalerie Plzeň-  -fotogalerie Přeštice-

Další informace