Loreta ve Starém Hrozňatově je loretánská kaple postavená v letech 1664–1689 chebskými jezuity. Stejně jako u ostatních obdobných staveb byla její podoba loreta inspirována Svatou chýší v Loretu. Ve 20. stol. se dějinné události podepsaly i na osudu tohoto významného poutního místa. Po 2. svět. válce se loreta ocitla v pohraničním pásmu a během 50. let úplně zchátrala. O znovuobnovení chebské lorety a vytvoření místa pro setkávání a smíření se v 90. letech zásadním způsobem přičinil  Anton Hart, bývalý starousedlík, vysídlený v r. 1946. V letošním roce se slavilo 20. výročí posvěcení tohoto poutního místa. Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio byl přizván ke spoluúčinkování při tradiční česko-německá pouti, která se na loretě konala v neděli 2. října. Spolu  se sopranistkou Lenkou Gaierovou, klarinetistou Petrem Čechem a Lenkou Čechovou za varhanami provedl svůj mozartovský repertoár. -fotogalerie-

Další informace