Čelákovický spolek pro varhanní hudbu a Městské muzeum v Čelákovicích společnými silami uspořádaly v sobotu 23. 6. Muzejní noc. Součástí této sympatické akce byly komentované prohlídky kostela Nanebevzetí P. Marie,  doplněné o hudební vstupy, a samostatný varhanní koncert.

-fotogalerie-

Šťastný rok

So 9. 12. 2017 15.30 hod.
Adventní koncert
Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie

Na programu: komorní a varhanní skladby mistrů 17. a 20. stol.
Účinkují: SANDRA BIŇOVCOVÁ – housle, PETR ČECH – klarinet, LENKA ČECHOVÁ - varhany

Ne 10. 12. 2017 14.45 hod.
2. adventní koncert
Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny

Na programu: komorní a varhanní skladby mistrů 17. a 20. stol.
Účinkují: SANDRA BIŇOVCOVÁ – housle, PETR ČECH – klarinet, LENKA ČECHOVÁ - varhany


Ne 24. 12. 2017 22. 00 hod. Půlnoční mše sv. Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie
Na programu: české vánoční pastorely Účinkují: ROSTISLAV HAŽVA, RUDOLF HAŽVA - zpěv, TATIANA TOLSTOVA, LUDMILA ŘEZNÍČKOVÁ - housle, ANNA BAUEROVÁ - flétna, PETR ČECH - klarinet, LENKA ČECHOVÁ (varhany).
Po 25. 12. 2017 14.45 hod. Vánoční koncert Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie
Na programu: koledy a varhanní pastorely Účinkují: PETR ČECH - klarinet, LENKA ČECHOVÁ - varhany.

Út 26. 12. 2017 14.45 hod.
Živý betlém Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny
Hudební doprovod: Pěvecký sbor FONTÁNA, LENKA ČECHOVÁ - varhany

 

 

Středa 23. 10. 2016 19 hod.

Koncert k 90. výročí  založení ZUŠ F. Chopina

Hudební sál ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně

Na programu: F. Chopin, C. M. Von Weber, J. K. Vaňhal, F. V. Kramář.

 Účinkují: JAN BUDÍN, PETR ČECH (klarinety), JITKA ZÁBRANOVÁ (klavír).

  

 

Hudba v době adventní a vánoční

 

 

So 26. 11. 2016 14 hod. 

Adventní koncert 

Lázně Kynžvart, kostel sv. Markéty

Na programu: adventní písně a skladby starých mistrů

Účinkují: LENKA GAIEROVÁ – soprán, PETR ČECH – sopránový saxofon

Pěvecký sbor CANTAMUS PRO GAUDIO, žáci  ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně

LENKA ČECHOVÁ  - varhany

      

So  3. 12.  2016 15 hod.

Adventní koncert

Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie

Na programu: adventní písně a skladby starých mistrů

Účinkují: LENKA GAIEROVÁ – soprán, PETR ČECH – klarinet

Pěvecký sbor CANTAMUS PRO GAUDIO

LENKA ČECHOVÁ  - varhany

 

Ne  4. 12.  VH 14.45 hod.

2. adventní koncert

Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny

 

Na programu: adventní písně a skladby starých mistrů

Účinkují: LENKA GAIEROVÁ – soprán, PETR ČECH – klarinet

Pěvecký sbor CANTAMUS PRO GAUDIO

LENKA ČECHOVÁ  - varhany

 

 

Čtvrtek 24. 12.  22. 00 hod.

Půlnoční mše sv.

Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie

Účinkují: LENKA GAIEROVÁ (soprán), PETR ČECH (klarinet), TATIANA TOLSTOVA (housle), LUDMILA ŘEZNÍČKOVÁ (housle), ANNA BAUEROVÁ (flétna), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio,  LENKA ČECHOVÁ (varhany).

 

Pátek 25. 12.    14.45 hod.

Vánoční koncert 

Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí P. Marie

Účinkují: PETR ČECH (klarient), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, LENKA ČECHOVÁ (varhany).

 

Sobota  26. 12.   14.45 hod.

Živý betlém

Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny

Hudební doprovod: Pěvecký sbor Fontána, LENKA ČECHOVÁ - varhany

Neděle 4. 9. 2016   10.15 hod.

Slavnostní mše sv.

kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně

Na programu: Z koncertů českých klasiků  Účinkují: Petr Čech (klarinet), Lenka Čechová (varhany). 

 

 

Neděle 2. 10. 2016   15.00 hod.

Česko-německá pouť

Maria Loreto Starý Hroznatov

Na programu: W. A. Mozart Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet), Cantamus pro gaudio, Lenka Čechová (varhany). 

Pátek 15. 7. 2016 20.45 hod.

Barokní slavnost Tachov

kostel sv. Máří Magdalény Tachov

Na programu: skladby barokních autorů Účinkují: Petr Čech (sopránový saxofon, klarinet), Lenka Čechová (varhany).

 

Sobota 20. 8. 2016 10.15 hod.

Poutní mše sv. Kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně

Na programu: W. A. Mozart Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet), Lenka Čechová (varhany).

Ne 15. 5.  2016 17. 15 hod.

 

Koncert žáků ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně

Repertoár: Varhanní, komorní a vokální skladby

(Žáci a učitelé ZUŠ F. Chopina)

 

So  14. 5. 2016 10. 00 hod.

Slavnostní mše  s žehnáním pramenů

 Repertoár : W. A Mozart, fanfáry starých mistrů.

 Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, žesťový soubor ZUŠ F. Chopina, Petr Čech (klarinet), Lenka Čechová (varhany). 

 

 

Ne   1. 5. 2016                       9. 50 hod.  

Chvíle s duchovní hudbou

Repertoár: J. Pachelbel, J. C. F. Fischer, D. Zipoli

( Lenka Čechová – varhany) 

26. 3. 2016     Bílá sobota     21.00hod.

Velikonoční vigilie                                                                                    

Repertoár: písně ze starých českých kancionálů

(Cantamus pro gaudio, L. Gaierová – soprán, P. Čech – klarinet,L. Čechová – varhany) 

                                                     

 25. 3. 2016  Velký pátek17.15hod.

Velkopáteční obřady

Repertoár: gregoriánský chorál, zpívané velkopáteční výčitky, J. S. Bach

(Cantamus pro gaudio)

 

 24. 3. 2016  Zelený čtvrtek 18.00 hod.

 Mše sv. 

Repertoár: gregoriánský chorál, písně ze starých českých kancionálů, G. P. Palestrina

(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

 

20. 3. 2016  Květná neděle 10.15hod.

Mše sv.

Repertoár: písně ze starých českých kancionálů, písně z Taizé

(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

 

kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně

Ne 24. 1.  18.00 hod.

Ekumenická bohoslužba

Účinkují: Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio,  Lenka Čechová (varhany).

kostel sv. Markéty Lázně Kynžvart:

So 28. 11.  14.00 hod.

Adventní koncert

Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (sopránový saxofon), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, žesťový soubor ZUŠ F. Chopina (ved. Josef Koreis), Lenka Čechová (varhany).

 

kostel sv. Anny Velká Hleďsebe:

Neděle 29. 11.  14.45 hod.

 *1. adventní koncert     

Účinkují žáci ZUŠ F Chopina Mariánské Lázně.

 

Neděle 6. 12.    14.45 hod.

 *2. adventní koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (sopránový saxofon), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio,žáci ZUŠ F. Chopina, Lenka Čechová (varhany).

 

Neděle 13. 12.   14.45 hod.

* 3. adventní koncert 

Účinkují: Vladislava Haasová – zpěv, prof. Jitka Chaloupková (varhany).

 

Sobota  26. 12.   14.45 hod.

Živý betlém

 

kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně:

Sobota 5. 12. 14.30 hod.

 Adventní koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet, sopránový saxofon), Lenka Čechová (varhany).

 

Čtvrtek 24. 12.  22. 00 hod.

Půlnoční mše sv.

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet), Tatiana Tolstova (housle), Ludmila Řezníčková (housle), Anna Bauerová (flétna), Lenka Čechová (varhany), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio,  Lenka Čechová (varhany).

 

Pátek 25. 12.    14.45 hod.

 Vánoční koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarient), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, Lenka Čechová (varhany).

Ne 24. 5.    10.15 hod. Mše sv.

Repertoár: renesanční kancionály, G. P. da Palestrina, W. A. Mozart

(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany) 

 

Ne 10. 5.   17.10 hod. Koncert žáků ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně

Repertoár: Varhanní, komorní a vokální skladby

(Žáci a učitelé ZUŠ F. Chopina)

 

 

So  9. 5.     10.00 hod. Mše s žehnáním pramenů

Repertoár: L. Luzzi, G. Young, M. Garau, G. Caccini, L. Boellmann.

(L. Gaierová – soprán, P. Čech – klarinet, Cantamus pro gaudio, žáci ZUŠ F. Chopina, L. Čechová – varhany)                                                                                                                                             

 

 

 

 4. 4.  Bílá sobota       21.00 Velikonoční vigilie                                                                                    Repertoár: A. Michna z Otradovic

(Cantamus pro gaudio, L. Gaierová – soprán, P. Čech – klarinet,L. Čechová – varhany) 

                                                     

 3. 4. Velký pátek 17.15 Velkopáteční obřady

Repertoár: gregoriánský chorál, zpívané velkopáteční výčitky, písně ze starých českých kancionálů 

(Cantamus pro gaudio)

 

 2. 4. Zelený čtvrtek 18.00 Mše sv. Repertoár: gregoriánský chorál, písně ze starých českých kancionálů, J. S. Bach

(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

 

29. 3. Květná neděle 10.15 Mše sv.

Repertoár: písně ze starých českých kancionálů, J. S. Bach

(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

kostel sv. Markéty Lázně Kynžvart

So 29. 11.  14.00 hod.

Adventní koncert

Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (sopránový saxofon), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, žáci ZUŠ F. Chopina, Lenka Čechová (varhany).

 

kostel sv. Anny Velká Hleďsebe

Neděle 30. 11.14.45 hod.

 *1. adventní koncert     

Účinkují žáci ZUŠ F Chopina Mariánské Lázně.

 

Neděle 7. 12.14.45 hod.

 *2. adventní koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (sopránový saxofon), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio,žáci ZUŠ F. Chopina, Lenka Čechová (varhany).

 

Neděle 14. 12.14.45 hod.

* 3. adventní koncert 

Účinkují: Jan Verner, koncertní mistr Hudby Hradní stráže (trubka), Vladimír Roubal, regenschori Strahovského kláštera (varhany).

 

*Vstupné dobrovolné, výtěžek koncertů bude věnován na provoz mobilního hospice sv. Jiří v Chebu.

 

Pátek 26. 12. 14.45 hod.

Živý betlém

 

kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně

Sobota 6. 12.15.00 hod.

 Adventní koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet, sopránový saxofon), Lenka Čechová (varhany).

 

Středa 24. 12.22.00 hod.

Půlnoční mše sv.

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarinet), Tatiana Tolstova (housle), Ludmila Řezníčková (housle), Anna Bauerová (flétna), Lenka Čechová (varhany), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, žáci ZUŠ F. Chopina, Lenka Čechová (varhany).

 

Čtvrtek 25. 12.14.45 hod.

 Vánoční koncert       

 Účinkují: Lenka Gaierová (soprán), Petr Čech (klarient), pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, Lenka Čechová (varhany).

Ne 7. 9. 10.15 hod. Mše sv. s udílením sv. biřmování

Repertoár: F. A Guilmant, G. Fauré, G. B. Martini, J. B. Loeillet, J. S. Bach, J. Clarke Prachatický kancionál (L. Gaierová – soprán, P. Čech – saxofon, Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

So 5. 7. 10.00 hod. kostel sv. Markéty Lázně Kynžvart Poutní mše

Repertoár: M. Haller, písně z renesančních kancionálů a z Taizé (Cantamus pro gaudio, P. Čech –sopránový saxofon, L. Čechová – varhany)

So 26. 7. 10.00 hod. kostel sv. Anny Velká Hleďsebe Poutní mše

Repertoár: A. Vivaldi, L. Cherubini,W. A. Mozart (L. Gaierová – soprán, P. Čech – klarinet, L. Čechová – varhany)

So 16. 8. 10.00 hod. kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně Poutní mše

Repertoár: A. Vivaldi, L. Cherubini,W. A. Mozart (L. Gaierová – soprán, P. Čech – klarinet, L. Čechová – varhany)

Ne 24. 8. 15. 00 hod. kostel sv. Bartoloměje Pístov Poutní mše sv.

Repertoá: J. Chr. Pepusch, G. Bohm,J. Fischer (P. Čech - sopránový saxofon, L. Čechová - varhany)

 

Další informace