13. 4.  Květná neděle    10.15     Mše sv.
Repertoár: písně ze starých českých kancionálů, J. S. Bach
(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

17. 4.  Zelený čtvrtek         18.15            Mše sv.                                                           Repertoár:  gregoriánský chorál, písně ze starých českých kancionálů, G. P. Palestrina
(Cantamus pro gaudio, L. Čechová – varhany)

18. 4.   Velký pátek              17.15     Velkopáteční obřady
Repertoár:  gregoriánský chorál, zpívané velkopáteční výčitky, písně ze starých českých kancionálů a z Taizé
(Cantamus pro gaudio)

19. 4.     Bílá sobota            21.00       Velikonoční  vigilie                                          Repertoár: písně ze starých českých kancionálů, A. Michna z Otradovic
(Cantamus pro gaudio, P. Čech – sopránový saxofon,L. Čechová – varhany)

20. 4. Boží hod velikonoční  9.45  Chvíle s duchovní hudbou
(L. Gaierová – soprán, P. Čech – sopránový saxofon, klarinet, L. Čechová – varhany)

Další informace