Ne  9. 3.    9.45 hod. Chvíle s duchovní hudbou
Varhanní skladby k postní době.
(L. Čechová – varhany)

Další informace