Českou vánoční hudební tradici  charakterizují mj. pastorely, drobnější figurální kompozice pro různá pěvecká a nástrojová obsazení. Tento kompoziční typ najdeme i v Itálii, Rakousku nebo Polsku, ale právě v českých zemích došel mimořádného rozkvětu. První takové skladby zde vznikaly již kol. r. 1700 a postupně vymizely až na sklonku 19. století s nástupem tzv. cecilianismu. Při genezi tohoto specifického hudebního druhu se spojila domácí tradice lidových pastýřských her a vánočních písní  s italskými pastorálními mešními kompozicemi. Stovky líbezných pastorel nám zanechali kantoři na venkovských (méně již na městských) školách a kůrech.  A právě tento starodávný hudební svět posluchačům na svém vánočním koncertě 27. 12. v kostele Nanebevzetí P. Marie přiblížil pěvecký sbor Cantamus pro gaudio. Sólové party přednesl barytonista Rostislav Hažva, pastorely ozdobili klarinetista Petr Čech a žákyně ZUŠ F. Chopina flétnistka Anna Bauerová. Varhanní pastorely, vánoční fugy  i doprovody byly stejně jako celý koncert v režii Lenky Čechové. Sváteční slovo k prokřehlým, ale pozorným  posluchačům pronesl P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem.

Petr Čech se narodil v roce 1962 v Benešově u Prahy. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začal navštěvovat hudební školu. V letech 1977-1984 studoval na Konzervatoři J. Deyla v Praze obory akordeon, klarinet a klavír. Zde měli výrazný vliv na jeho další hudební vývoj jeho učitelé hry na klarinet, prof. Rudolf Krause a prof. Jiří Kratochvíl.
 Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu hry na  klarinet na  Hudební fakultě Akademie múzických umění. Studia dokončil v roce 1988. Již od dob studií na konzervatoři se věnoval učitelské činnosti. V roce 1987 se stal členem ZSO, kde působí jako klarinetista dodnes. Dosud absolvoval několik desítek solových vystoupení se symfonickými a komorními  orchestry v  ČR a v  SRN, mimo jiné například v  Düsseldorfu (ZSO, dir.  Franz Lamprecht, Koncert pro klarinet a orchestr W.A. Mozarta KV 622) nebo v  Praze, ve  Španělském sále Pražského hradu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Ondřej Kukal, Koncert f moll pro klarinet a orchestr C. M.  von Webera) Věnuje se také komorní hudbě. Založil a několik let vedl Mariánskolázeňské dechové kvinteto, se kterým vystupoval v  ČR a v  SRN. V posledních létech se kromě klarinetu věnuje také saxofonu, zejména transkripcím hobojové a flétnové hudby z období baroka pro sopránový saxofon.

klarinet.gif

harmonika.gif

 

 


LENKA ČECHOVÁ získala základy svého hudebního  vzdělání na hudební škole v Mariánských Lázních. Hru na flétnu studovala v letech 1979-1985 na plzeňské konzervatoři ve třídě M. Kroupové. Studium uzavřela sólovým absolventským vystoupením s Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Do roku 2002 byla flétnistkou ZSO. Pravidelně vystupovala sólově i jako komorní hráčka. V letech 1987-1991 studovala muzikologii na filosofické fakultě UK. Příležitostně publikuje v denním tisku, v odborných kruzích se prezentovala rozsáhlou studií o nejstarší historii ZSO. Intenzivně se věnuje varhanní hře, kterou soukromě studovala u J. Chaloupkové. V rámci Mezinárodní letní školy duchovní hudby si své vzdělání rozšířila ve varhanní třídě V. Rigota (Francie) a M. Poruby (SRN). Pravidelně koncertuje. Zajímá se také o gregoriánský chorál, kterému se věnovala pod vedením J. Hodiny, D. Y-M. Leliévra (Francie) a na Církevní konzervatoři v Opavě u fr. G. Baumhofa (SRN). Od roku 1998 zastávala místo varhanice v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané u Mar. Lázní, kde také založila hudební sdružení Collegium Planense, a v premonstrátském klášteře v Teplé. Nyní působí v Mariánských Lázních na kůru chrámu Nanebevzetí P. Marie, od roku 2010 jako regenschori a hlavní varhanice. V letech 2001- 2017 vedla sbor Cantamus pro gaudio. Vyučuje na ZUŠ F.Chopina v Mariánských Lázních a je sbormistryní dětských pěveckých sborů Canzona a Slavíčci.

Další informace