Klášter premonstrátů v Teplé, zakladatel Mariánských Lázní, má po 18 letech, kdy byl spravován administrátory, opět svého opata. 8. října 2011 byl tepelskou klášterní komunitou zvolen a 26. listopadu 2011 slavnostně uveden do této funkce mariánskolázeňský farář a okrskový vikář chebského vikariátu P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem. Opatský úřad přijal z rukou svého řádového a rodného bratra Mons. Václava Františka Lobkowicze, O. Praem, biskupa ostravsko-opavského. Ve více jak 800leté historii kláštera se  P. Filip stal jeho 53. opatem. Zodpovědnost za klášter převzal z rukou stávajícího administrátora P. Augustina Jána Kováčika, O. Praem. Slavnostní bohoslužba s obřadem benedikce proběhla ve zcela zaplněném klášterním kostele Zvěstování Páně. Nového opata přijeli přivítat řádoví spolubratři, představení klášterů, desítky duchovních, členové rozvětvené rodiny i velké množství poutníků z blízkého a vzdáleného okolí. Hudební složky slavnosti se na přání nového opata ujal mariánskolázeňský pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, Petr Čech (klarinet, saxofon) a Lenka Čechová (varhany). -fotogalerie-

Další informace