Cantamus pro gaudio strávil také letošní Velikonoce na mariánskolázeňském kůru. Bohaté liturgické dění závěru postní doby a Velikonoc nabízí možnost uplatnit širokou škálu hudebních forem i výrazových prostředků. Repertoár proto sahal od gregoriánského chorálu po jásavé barokní vícehlasy.  - fotogalerie-

Další informace