Cantamus pro gaudio zavítal o letošním adventě již tradičně na dva kůry – nejprve na ten mariánskolázeňský u P. Marie a o týden později ke sv. Markétě do Lázní Kynžvartu. Adventní a mariánský repertoár, ozdobený sólovým sopránem Lenky Gaierové a saxofonovými vstupy Petra Čecha, obohatily žákyně flétnových tříd ZUŠ F. Chopina. Program koncertu sestavila, se sborem nacvičila a varhanní hrou doprovodila Lenka Čechová.
Tradiční „půlnoční“ se konala opět u P. Marie.Protože bývá kostel plný zahraničních lázeňských hostů, sbor představil nejprve několik evropských vánočních písní a pak se již věnoval českým pastorelám a liturgickým zpěvům. O instrumentální doprovod se postarali členové ZSO, žákyně ZUŠ F. Chopina, sbor řídil Petr Čech a za varhany usedla opět Lenka Čechová. - fotogalerie -

Další informace