Velkým zážitkem byl koncert ZSO v rámci Zahájení lázeňské sezóny v
Mariánských Lázních.
Konal se tradičně v předvečer hlavních oslav ve společenském domě
Casino. Sál byl do posledního místa zaplněn,
nechyběli ani vzácní hosté, jako starosta Mariánských Lázní pan Zdeněk
Král a další představitelé města i kraje.
Na úvod koncertu zazněly dva Slovanské tance č. 10 a 15 od A. Dvořáka a
poté se orchestr zaskvěl v plné kráse
při provedení Čajkovského Italského Capriccia. Vrcholem večera byl pak
Klavírní koncert  č. 2 od Sergeje Rachmaninova,
který přednesl mladý slovenský klavírista Maroš Klátik. Jeho výkon byl
strhující a neutuchající ovace publika to potvrzovaly.
V průběhu koncertu šéfdirigent Michael Roháč objasnil obecenstvu, jak
byla sestavena dramaturgie, jednalo se totiž o skladby
na přání abonentů, kteří hlasovali v průběhu celé abonentní sezóny. Na
závěr již tak pestrého večera se publikum dočkalo překvapení
v podobě gratulace pana šéfdirigenta jeho otci, který v tento den
oslavil významné životní jubileum. Přítomnému dojatému oslavenci
ještě zahrál orchestr pod vedením svého šéfa hudební dárek v podobě
krátké skladby od J. Sibelia.
Byl to opravdu vyjímečný večer a byl opravdovým vyvrcholením celé série
krásných koncertů ZSO v průběhu letošního jara
a důstojným zahájením lázeňské sezóny v Mariánských Lázních.

Další informace