V pátek 26.září byla zahájena 5. abonentní sezóna Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Šéfdirigent Michael Roháč zvolil pro zahajovací koncert zajímavý program. První skladbou večera bylo známé Faunovo odpoledne francouzského skladatele Claudia Debussyho. Debussy ve své známé skladbě mistrovsky použil nejen sólovou flétnu, dává velký prostor všem dechovým nástrojům a smyčce používá spolu s dechy k vytváření zajímavých barev a souzvuků. Druhou skladbou večera byla kompozice finského skladatele Jeana Sibelia s názvem Luonnotar. Luonnotar byla inspirována finským národním eposem  Kalevala . Hlavní protagonistkou této skladby byla vynikající finská zpěvačka Jenni Lättilä. Po přestávce byla na program zahajovacího koncertu zařazena 5. symfonie P. I. Čajkovského. Na závěr zazněl přídavek – zpívala opět finská sopranistka Jenni Lättilä, na klavír doprovázel Michael Roháč. Autorem závěrečné skladby byl opět Jean Sibelius, nesla název Norden (Sever) a byla komponovaná na švédský text.
Slavnostnímu zahajovacímu koncertu předcházela přednáška pro posluchače na téma Jean Sibelius. Připravil ji a přednesl Michael Roháč. Přednáška se stejně jako samotný koncert setkala s velkým zájmem, a to nejen abonentů.        - fotogalerie, autor ing. M.Svítek -

Další informace