So 22. 9.     13.30          kostel sv. Petra a Pavla  Žlutice  
Festival Viva la musica
Repertoár: P. I. Palestina, Franusův  a Jílovský kancionál, G. B. Martini, M. Haydn,            
J. S. Bach, A. Michna z Otradovic
(Cantamus pro gaudio)

NE  23. 9.     9.45        kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně
Chvilka s duchovní hudbou                                                                     
Repertoár:  varhanní skladby starších slohových období                                                         
(Lenka Čechová – varhany)

PÁ  28. 9. 15.00        kostel sv. Máří Magdalény Tachov                 
Svatováclavský koncert                                                                                    
Repertoár: duchovní hudba 15. - 18. stol                                                       
(Lenka Gaierová – soprán, Petr Čech - klarinet, sopránový saxofon,       
 Lenka Čechová – varhany)

Další informace