Ne 20. 10.      9.45 hod.         Chvilka s duchovní hudbou
  Skladby autorů 18. a 19. století
  (Lenka Čechová - varhany)

Další informace