Blížící se adventní čas nabízí již tradičně sérii koncertů. V neděli 3. 12. 2006 se bude v kostele sv. Anny ve  Velké Hleďsebi konat 1. z trojice letošních adventních koncertů. Vedle pěveckého sboru hleďsebské ZŠ se publiku představí také ZUŠ F. Chopina - smyčcový soubor E. Smrčkové a žáci flétnové třídy L. Čechové, která usedne  za varhany. Na programu budou skladby starých mistrů a adventní písně.Začátek koncertu je ve 14. 30 hod.
V sobotu 9. 12. 2006 zazní v podání pěveckého sboru Cantamus pro gaudio adventní repertoár v kostele sv. Markéty v Lázních Kynžvartu. Známá díla barokních autorů přednesou L. Čechová (varhany) a trumpetista J. Zíma. Začátek je ve 14 hod.

Další informace