Ve středu 23. listopadu zazní v hudebním sále ZUŠ F. Chopina koncert k 90. výročí založení školy. Na pódiu se sejdou klarinetisté Jan Budín a Petr Čech a klavíristka Jitka Zábranová. V rámci koncertu zazní Chopinovy skladby pro sólový klavír, dále hudba C.M. von Webera a hudba českých skladatelů z období klasicizmu J.K. Vaňhala a F.V. Kramáře. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Další informace