22. listopadu, na den sv. Cecílie, patronky hudebníků, se v plzeňském kostele Nanebevzetí P. Marie konal gratulační koncert k významnému životnímu jubileu prof. Jitky Chaloupkové. Nově opravený třímanuálový nástroj rozezněla Preludiem a fugou Es dur  J. S. Bacha nejprve sama jubilantka a pak se již na varhanní lavici i u notového pultíku s hudebními dárky vystřídala sympaticky dlouhá řada jejích bývalých studentů, které vychovala za svého působení na plzeňské a českobudějovické konzervatoři. Chrámovými prostorami se nesly varhanní skladby různých stylových období, flétnová sonáta a několik koncertních improvizací, mnohé ve špičkovém provedení. Tečkou za zdařilým koncertem byla gratulace z rukou P. Soukupa a plzeňského biskupa Františka Radkovského. Jak na kůru, tak v publiku, kde aplaudovali i další žáci, vládla velmi milá, srdečně přátelská atmosféra, které potěšila a na kterou lze dlouho vzpomínat. -fotogalerie-

Další informace