O 2. adventní neděli (4. 12. 2011) se ve farním sboru českobratrské evangelické v Plzni  (západní sbor) slavilo krásné jubileum 50 let nepřerušené tradice hudebních nešpor. U vzniku nedělních nešpor stál  farář Jiří Pumr, sám aktivní hudebník. O hudební stránku i notový materiál, tehdy dostupný jen omezeně, se staral Pavel Pešta. Po jeho odchodu z Plzně převzala starost o hudební stránku nešpor varhanice Jitka Chaloupková. Večerní nedělní bohoslužba provázená instrumentální i vokální  hudbou, jejíž podoba i frekvence vykrystalizovaly v adventě roku 1961, našla v každé době své posluchače i aktéry. (Zvláště v době komunistického režimu a jeho dozoru nad církvemi to nebylo nic jednoduchého.) A tak je jistě potěšitelné, že do kostela u „Jižního“ připutovali nejen stálí posluchači a „původní“ muzikanti. Na kůru se sešli také hudebníci, kteří zde hrávali, aby hudebně zavzpomínali a tak jako před lety sebe i ostatní potěšili hudební krásou děl starých mistrů. - fotogalerie -

Další informace