Už více než 23 let trvá spolupráce nevidomého klarinetisty Jana Budína se Západočeským symfonickým orchestrem. Na koncertě 11.11.2011 zazněl v jeho podání Koncert B dur českého skladatele Jana Václava Stamice. Ke koncertu se váže hned několik zajímavostí. Koncert B dur J.V. Stamice je patrně vůbec prvním koncertem českého skladatele pro tento nástroj a pochází z doby (první polovina 18. století), kdy se klarinet jako zcela nový nástroj teprve pomalu dostával do orchestru  Přesto Stamic dokázal mistrovsky využít charakteristické možnosti klarinetu a vzniklo dílo, které je dodnes na repertoáru hráčů na klarinet.
Klarinetista Jan Budín je prvním nevidomým hudebníkem, který dokázal po studiích na Konzervatoři J.Deyla v Praze úspěšně pokračovat na AMU u prof. Vladimíra Říhy. Po studiích se rozběhla jeho úspěšná kariéra, jako sólista vystupoval s řadou orchestrů včetně orchestru hl. města Prahy FOK, Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha atd. Je také vyhledávaným komorním hráčem, na CD natočil spolu s Panochovým kvartetem skladby F.V.Kramáře a celá řada nahrávek je také v archivu Českého rozhlasu. Jan Budín stál u zrodu spolupráce ZSO se SONS – organizací, která podporuje zrakově postižené hudebníky. Stará se tedy nejen o svoji kariéru, jako profesor Konzervatoře J.Deyla pomáhá dalším zrakově postiženým k hudebnímu uplatnění.
Je velmi pozitivní, že nastupující šéfdirigent ZSO Martin Peschík pátečním koncertem otevřel další kapitolu spolupráce orchestru se zrakově postiženými hudebníky.

Další informace