Není mnoho žen, které by se věnovaly dirigentskému řemeslu před symfonickým nebo divadelním orchestrem a ještě méně těch, které by se dokázaly na nejvyšších pozicích ve svém oboru udržet přes dvě desetiletí. Paní Miriam Němcová (viz foto) je jistě absolutní výjimkou, také proto, že se ve své umělecké kariéře věnovala a věnuje nejen vedení instrumentálních těles, ale také sborů. Podle ní není rozdíl v „řemesle“ mezi dirigentem orchestru a sbormistrem. Jak sama říká: „Dirigování je jenom jedno.“miriam

Miriam Němcová vystudovala pražskou konzervatoř a AMU – zde se věnovala kromě dirigování také kompozici. Již během studií spolupracovala s profesionálními tělesy a také obdržela studijní stipendia, a to jak v rámci naší republiky, tak i do zahraničí. Působila mj. jako šéfdirigentka v divadle F.X.Šaldy v Liberci, jako dirigentka ve Státní opeře Praha, pátým rokem je stálou hostující dirigentkou ve Filharmonii Hradec Králové. Na pražské konzervatoři vede studentský orchestr a je profesorkou dirigování. Hostuje také často v zahraničí.
     Tato dáma – bezesporu jedna z významných osobností na naší hudební scéně – zavítala na konci dubna také do Mariánských Lázní, aby se Západočeským symfonickým orchestrem vystoupila v rámci jeho abonentního cyklu. V pátek 28.4. vedla ZSO pevným a jasným gestem jednak v doprovodu houslového koncertu od P.I.Čajkovského, v němž se sólového partu ujal koncertní mistr zdejšího orchestru Fumihito Terada. Rozsáhlá a obtížná skladba, která klade na sólistu mimořádné nároky byla publikem přijata velmi vřele. Po přestávce zazněla Symfonie č.3 Es-dur „Eroica“ od L.van Beethovena. Tuto symfonii s přízviskem „hrdinská“ komponoval Beethoven pod vlivem revolučních událostí ve Francii v roce 1789 a oslava svobody je zde zřejmá. Orchestr i publikum tuto skladbu dobře zná, neboť byla zařazena do loňského cyklu letních koncertů, přesto však nastudování paní Němcové přineslo nevšední hudební zážitek jak pro posluchače, tak pro hudebníky. Věřme spolu se symfoniky, že paní Miriam Němcová nebyla před mariánskolázeňským orchestrem naposledy.

Další informace