orchestr.jpgV sobotu 11.3. se ZSO ML vydal na koncert do německého Norimberku, aby ve spolupráci s tamním dirigentem, panem Dietrichem, jeho smíšeným sborem, dětským sborem a čtyřmi sólisty, provedl mši norimberského skladatele Josepha Sudera.

Koncertu předcházelo nastudování díla v Mar. Lázních, spolupráce orchestru s tímto dirigentem byla vzájemně první, přesto velmi příjemná. Suderovu Slavnostní mši doplnila v první půli koncertu Mozartova Symfonie C-dur „Jupiter“, kterou má orchestr pravidelně v repertoáru.
Všichni zúčastnění umělci hráli a zpívali s velkým zaujetím a koncentrací, za zmínku stojí mj. výkon orchestru v první polovině koncertu, kdy vinou technické poruchy pohasla téměř všechna světla a hudebníci dohrávali dvě věty Mozartovy symfonie za velmi špatných světelných podmínek. Přesto to na výkonu orchestru nebylo znát. Koncert byl hojně navštíven a posluchači odměnili výkony všech umělců neutuchajícím potleskem.
Druhý den přijel norimberský sbor a sólisté na oplátku do Mar. Lázní a repríza tohoto koncertu proběhla ve společenském domě Casino s podobným úspěchem.

Další informace