11.5. večer hrál ZSO zahajovací koncert lázeňské sezóny 2012. Spolu s orchestrem vystoupila sopranistka Pavlína Senič s áriemi A. Dvořáka a G. Pucciniho. Ve vynikající formě se představil violoncellista Václav Žák, který přednesl Schumannův violoncellový koncert. Druhá polovina koncertu byla zahájena křtem knihy. Jedná se o knihu Historie orchestru v Mariánských Lázních, ve které je zmapován vývoj orchestru v Mariánských Lázních od založení v roce 1821 až po současnost. Nejstarší historii orchestru až do roku 1945 zpracovala Mgr. Lenka Čechová, poválečné období  až po současnost je prací Bc. Marie Plešákové. Publikaci vydalo Městské muzeum pod vedením ředitele ing. Jaromíra Bartoše  v edici Mariánskolázeňské monografie. Knihu pokřtil starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král za asistence moderátora večera Jana Čenského, obou autorek a šéfdirigenta ZSO Martina Peschíka. Po křtu knihy koncert pokračoval Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Hudební večer byl příjemným a slavnostním vstupem k zahájení sezóny, které pak pokračovalo po celý víkend.
V sobotu dopoledne se konala slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zde účinkovali trubači ze ZUŠ F.Chopina a o další hudební doprovod se zasloužila varhanice a sbormistryně Lenka Čechová a pěvecký sbor Cantamus pro gaudio. Se sborem spoluúčinkovaly houslistky Tatjana Tolstová a Ludmila Řezníčková. -fotogalerie-

Další informace