V letošním roce slaví ZSO významné jubileum: 190 let své existence. Je nejstarším orchestrem ve střední Evropě a jeho činnost provází město Mariánské Lázně takřka od jeho založení (město oslavilo nedávno výročí 200 let). ZSO byl založen jako lázeňský orchestr, který má především zpestřovat pobyt lázeňským hostům, a proto je jeho místo hlavně na kolonádě. Samozřejmě, že ZSO známe z koncertních sálů a abonentních večerů, je pravidelným nositelem kultury (nejen) ve městě – ale místo na kolonádě je v jeho činnosti nepřehlédnutelné, a proto obohacuje četná letní odpoledne svou hudbou již takřka dvě století. Protože je orchestr s orchestřištěm na kolonádě tak úzce spjat, není náhodou, že pro slavnostní koncert k výročí 190 let si vybral právě toto místo. V pondělí 22.8. se představil ZSO ve svém velkém obsazení a pod taktovkou svého – dosud – šéfdirigenta M.Roháče přednesl posluchačům to nejlepší z nejen kolonádního repertoáru. Posluchači dali najevo, že si ‚svého‘ orchestru váží a podporují ho, neboť přišli v tak hojném počtu, který se na kolonádě často nevidí. Místa k sezení byla beznadějně obsazena již dlouho před začátkem a nejméně dvakrát tolik posluchačů při poslechu stálo anebo korzovalo v prostoru kolonády. Celým večerem bravurně slovem provázela paní Blažena Lvová. Svoji návštěvou poctili tento významný koncert nejen členové Správní rady ZSO, ale i zástupci radnice: RNDr. Petr Horký a starosta Zdeněk Král, který popřál orchestru vše dobré a přislíbil podporu do dalších let. O přestávce koncertu byl pro posluchače připraven přípitek a hostesky ZSO rozdávaly propagační materiály, programy na následující sezónu, v prodeji byla i CD s nahrávkami orchestru. I přesto, že celý koncert trval do pozdnějších hodin, posluchači vytrvali (často i s dětmi) až do konce a slavili spolu s orchestrem. Po doznění Smetanovy Vltavy, která byla závěrečným ‚bonbónkem‘ koncertu, nechtěli posluchači orchestr z pódia pustit a ten musel 2x přidávat. Teplý srpnový večer na osvětlené kolonádě s možností občerstvení a volného korzování při tónech krásné hudby evokoval jižní kraje a ukázal na nezastupitelnost orchestru ve městě a na kolonádě. Snad nebyl takovýto večerní koncert ‚pod širým nebem‘ v podání ZSO poslední a dočkáme se ho i v příštích sezónách.  Přejme si, aby ZSO obšťastňoval posluchače svou hudbou ještě mnoho desítek let, protože – jak tento koncert ukázal – bez hudby to nejde, posluchači svůj orchestr chtějí a váží si ho.

Další informace