solistka      Přesně takový večer mohli 13.dubna prožít návštěvníci koncertu Západočeského symfonického orchestru. Mariánskolázeňští symfonikové měli na programu další abonentní koncert, tentokrát z řady „K“, tedy klavírní.
      Klavír k Mariánským Lázním neodmyslitelně patří a to především kvůli chopinovské soutěži. Však také sólistkou pátečního koncertu byla vítězka jednoho z minulých ročníků této soutěže. Polská pianistka Natalia Sawoscianik-Rehling, půvabná křehká blondýnka, toho času nastávající maminka, si pro tento večer zvolila Koncert pro klavír č.1 Es-dur Franze Liszta (1811-1886). Lisztovy klavírní koncerty náležejí k vrcholným dílům hudebního romantismu a ovlivnily mj.i takové autory, jako byli B.Smetana a A.Dvořák. Sólistka prokázala, že si s romantickou hudbou dobře rozumí, její Liszt byl energický i něžný a hluboce procítěný. Však také publikum tento výkon sympatické sólistky náležitě ocenilo a potlesk nebral konce.
      Rakouský skladatel, varhaník a pedagog Anton Bruckner (1824-1896) věnoval podstatnou část svého života hudbě duchovní, proslavil se zejména jako varhaník, skladatelsky se uplatňoval obtížněji. Byl velkým obdivovatelem R.Wagnera, jehož dílem se silně inspiroval. Vliv Brucknerovy varhanické činnosti je znát i v hudbě symfonické, často totiž nezachovává formu, hudebně uvažuje v „improvizacích“ a jeho skladby proto bývají rozsáhlé. Tento „nedostatek“ je však vyvážen invencí a výrazem a právem lze Brucknera řadit k vrcholným romantikům. Jeho symfonii č.4 Es-dur zvanou právě „Romantická“, zařadil ZSO do druhé poloviny večera. Nesnadné dílo, protkané mnoha sóly jednotlivých nástrojů (lesní roh, klarinet, flétna aj.) i nástrojových skupin (violy, violoncella, žestě), provedli mariánskolázeňští symfonikové soustředěně, vedeni pevným gestem svého šéfdirigenta M.Roháče a právem sklidili od svých posluchačů nadšené „standing ovation“. Další fografie..
                (ksch)

Další informace