SO  1. 12. Adventní koncert s žehnáním adventních věnců     
Kostel Nanebevzetí P. Marie Mar. Lázně  15.00 hod.
Na programu: roráty, gregoriánský chorál, J. S. Bach, J. Rozeplut, P. Eben,  C. Saint-Saens, A. Michna z Otradovic, J. Chr. Pepusch, J. B. Loeillet
(Cantamus pro gaudio, Lenka Gaierová – soprán, Petr Čech – sopránový saxofon, Lenka Čechová – varhany)

SO  8. 12.  Adventní koncert      
Kostel sv. Markéty Lázně Kynžvart  14.00 hod.
Na programu: roráty, gregoriánský chorál, J. S. Bach, J. Rozeplut, P. Eben, C.Saint-Saens, A. Michna z Otradovic, J. Chr. Pepusch, J. B. Loeillet
(Cantamus pro gaudio, Lenka Gaierová – soprán, Petr Čech – sopránový saxofon, žáci ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně, Lenka Čechová – varhany)
 
PO 24. 12.    „Půlnoční“ mše sv.
Kostel Nanebevzetí P. Marie Mar. Lázně  22.00 hod.  
Na programu: vánoční evropské písně a pastorely českých kantorů
(Cantamus pro gaudio, Lenka Gaierová – soprán,  Tatiana Tolstová – housle, Petr Čech – klarinet, Anna Bauerov- flétna, Lenka Čechová – varhany)

ÚT 25. 12.     Koledování u Betléma    
Kostel Nanebevzetí P. Marie Mar. Lázně  15.00 hod.  
Na programu: koledy a varhanní pastorely českých kantorů
(Petr Čech – klarinet, Lenka Čechová – varhany)


So 22. 9.     13.30          kostel sv. Petra a Pavla  Žlutice  
Festival Viva la musica
Repertoár: P. I. Palestina, Franusův  a Jílovský kancionál, G. B. Martini, M. Haydn,            
J. S. Bach, A. Michna z Otradovic
(Cantamus pro gaudio)

NE  23. 9.     9.45        kostel Nanebevzetí P. Marie Mariánské Lázně
Chvilka s duchovní hudbou                                                                     
Repertoár:  varhanní skladby starších slohových období                                                         
(Lenka Čechová – varhany)

PÁ  28. 9. 15.00        kostel sv. Máří Magdalény Tachov                 
Svatováclavský koncert                                                                                    
Repertoár: duchovní hudba 15. - 18. stol                                                       
(Lenka Gaierová – soprán, Petr Čech - klarinet, sopránový saxofon,       
 Lenka Čechová – varhany)

Další informace