Velikonoce jako nejvýznamnější křesťanské svátky v průběhu roku dávají hudebníkům velkou příležitost pro realizaci té nejkrásnější chrámové hudby. V průběhu jednoho týdne se v liturgii vystřídá široká paleta emocí od smutku až po jásavou radost. Po letech, kdy Cantamus sloužil o Velikonocích chrámové hudbě v Klášteře Teplá, se aktivity našeho sboru přesunuly do Mariánských Lázní.V průběhu velikonočních svátků sbor zpíval celkem na pěti akcích a jeho repertoár obsáhl hudbu několika staletí, od gregoriánského chorálu až po sbory M. Haydna. Od Květné do 2.velikonoční neděle jsme (při  průměrném počtu 10 účinkujících) přezpívali kolem 7 kg notového materiálu, což nám při zpětné archivaci trochu  vyrazilo dech. Sobotní vigilii, absolvovanou poprvé na domácí půdě, jsme vzali natolik zodpovědně, že jsme úplně  zapomněli na tradiční fotodokumentaci.

Další informace