V sobotu 10. října 2009 proběhl v Boru u Tachova  další, v pořadí již 11. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Cantamus pro gaudio se zúčastnil jak dopoledního nácviku společného programu na podvečerní koncert i koncertu samotného, tak odpolední přehlídky jednotlivých sborů, na kterou si letos připravil repertoár z pokladnice gregoránského chorálu a 2 drobnější velikonoční skladby ze 17. a 18. století. Podvečer cele patřil adventním zpěvům. Do začátku adventu bylo ještě daleko, ale využila se tak možnost rozšířit roráty včetně jejich praktického provádění. Nelehkého úkolu se ujal Michal Pospíšil, který zhruba dvouhodinový koncert se všemi sboristy nastudoval, odzpíval sólové chorální partie, zahrál na několik historických dechových nástrojů a oddirigoval nejen početný sbor, ale i svůj soubor Ritornello, který zpěv rorátů báječně doprovázel. Celá akce byla tradičně výborně připravená a borští se opět „vytáhli“ jako báječní hostitelé.  - fotogalerie -

Další informace