Další ročník Convivia - mezinárodní letní školy duchovní hudby se konal v srpnu v Premonstrátském opatství Želiv. Byl určen jak amatérským, tak profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Lektoři z Francie, Anglie, Polska i z České republiky připravili pro účastníky kurzu zajímavý a pestrý program, jehož vyvrcholením byly koncerty v klášterním kostele.

       - fotogalerie -

Další informace