V letošním roce by se osmdesáti let dožil jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Petr Eben. Protože se jedná o osobnost ve všech směrech mimořádnou, bylo velkým potěšením uvést v rámci slavnostní bohoslužby u příležitosti zahájení mariánskolázeňské sezóny 2009 jeho Truvérskou mši. Jako vzpomínku na svého profesora  skladbu se sborem nastudovala a varhanní hrou doprovodila Lenka Čechová. Příjemné bylo zapojení žáků ZUŠ  - ti se postarali o party zobcových fléten. Sóla zpíval barytonista Rostislav Hažva.

 - fotogalerie -