V letošním létě se již po čtvrté rozezněl Mezinárodní varhanní festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“. Prázdninový festival pořádá filipovské sdružení Arte musica spolu s jiříkovskou římskokatolickou farností. Na nedělních odpoledních koncertech ve filipovské bazilice se pravidelně  představuje dvoumanuálový nástroj, postavený r. 1888 budyšínskou varhanářskou firmou Hermann Eule a výkony hostujících varhaníků obohacují vystoupení sólistů i pěveckých sborů. Opravený, zvukově zajímavý nástroj v inspirujících prostorách známého poutního místa, vstřícně naladěné publikum , vlídné přijetí a vzorné péče oranizátorů, zvl. tamějšího varhaníka Jiřího Chluma – tak lze popsat naše dojmy. (Koncert 18. 7. 2010) - fotogalerie -